Citáty o smrti stránka č.5

Sbírka citátů o smrti..


Lidé spíš zapomenou na smrt třeba i vlastního otce než na ztrátu majetku.
Strach ze smrti pochází nejspíš z toho, že si ji představujeme příliš živě.
Copak může umřít, když nemá komu?
Za odvahu nevěřit v pověry byli muži a ženy upalováni na hranici.
Čestná smrt je lepší než nečestný život.
Lidé nenávidí smrt neprávem, je to nejjistější obrana proti mnoha nemocem a svízelům.
Nerozumní touží po životě, bojící se smrti.
Kdo zabíjí člověka, zabíjí rozumnou bytost. Kdo však zabíjí dobrou knihu, zabíjí rozum sám.
Svobodný člověk nepřemýšlí o ničem méně než o smrti a jeho moudrost spočívá v úvahách o životě, ne o smrti.
Nebojím se smrti, bojím se hanby. Smrt je přirozený jev. Jako jste se narodili, tak jednoho dne zemřete. (2009 o svém boji s rakovinou)
Vyspím se, až budu mrtvý.
Snažil jsem se dobrovolnou smrt pozorovat ne zvenku, ne ze světa žijících nebo přeživších, ale z nitra těch, o nichž hovořím jako o sebevrazích (suicidantech), nebo o těch, kteří se k sebevraždě chystají (suicidérech).
Ukládám se ke spánku na trochu déle než obvykle. Nazvěme to věčností. (v dopise na rozloučenou)
Koho bozi milují, umírá mlád.
Život: doživotní trest smrti.
Život – dlouhá to smrt.
Smrtí Václava Havla došla konce životní cesta velkého Evropana, spisovatele a humanisty. Byl umělcem a politikem, disidentem a státníkem a vždy dbal svého svědomí. Každý rozhovor s Václavem Havlem mi byl potěšením.
Je-li štěstí žít, snad také není bez užitku sáhnout si na svou smrt.
Zemřít není všechno. Je třeba zemřít včas.
Kdo žije bez disciplíny, umíra bez cti.

Výročí

Kategorie citátů

Nové životopisy