Náboženství - Citáty o náboženství

Náboženství v citátech, citáty o náboženství


Náboženství je v podstatě umění a teorie o přetváření člověka. Člověk ještě není finální výtvor.
Nic není pro náboženství tak osudné jako lhostejnost.
Pověra je náboženství malých myslí.
Náboženství pomalu mizí z vědomí lidstva.
Posvátné náboženství! Matka formy a strachu.
Náboženství je silnější než politika.
Zápas mezi vědou a náboženstvím skončil příměřím.
Podstatou každého náboženství je dobré srdce. Někdy nazývám lásku a soucit univerzálním náboženstvím.
Kdybych si musel vybrat náboženství, tak slunce jako univerzální dárce života by byl můj bůh.
Moje náboženství je velmi jednoduché. Moje náboženství je laskavost.
Můžeme žít bez náboženství a meditace, ale nemůžeme přežít bez lidské náklonnosti.
Odpověď na otázku náboženství není náboženství, ale jiný způsob myšlení.
Když mám neodolatelnou potřebu říkat slovo - náboženství, pak jdu ven malovat hvězdy.
Náboženské utrpení je současně výrazem skutečného utrpení a protestem proti skutečnému utrpení. Náboženství je vzdychem utlačeného tvora, srdcem světa bez srdce a duší podmínek bez duše. Je opiem lidstva!
Věda je jako diferenciální rovnice, náboženství jako omezující podmínka.
Kdo nezná toto náboženství, nezná žádné, a kdo ho zná, včetně jeho historie, zná všechna. (o křesťanství)
Náboženství si musí každý člověk utvořiti sám; kdo to nedovede, ten nedovede též býti skutečně zbožným, - kdyby byl třeba tím neb oním papežem.
Náboženství jest láska k bližnímu; tato však neexistuje tam, kde vládne anarchie.
Největší darebák na světě byl Mojžíš: On dal svému lidu vědomě ty nejbídnější zákony v pěkné, svůdné formě a odvedl svůj vlastní národ od toho jediného, pravého, velikého Boha - k modloslužbě.
Když slepě přijmeme náboženství, politický systém, literární dogma, staneme se automaty. Přestaneme růst.

Výročí

Kategorie citátů

Nové životopisy