Náboženství - Citáty o náboženství

Náboženství v citátech, citáty o náboženství

 • Náboženství - Citáty o náboženství
  • Liou Cch'-Sin
   Náboženství si vymyslela vládnoucí třída, aby mohla utiskovat prostý lid!
   Liou Cch'-Sin Problém tří těles
  • Ráj vnitřního klidu se zdá být obvyklým výsledkem víry.
   William James
  • William James
   Náboženství ... je reakce člověka na život.
  • Když se náboženství smísí s filosofií, původní okultní moudrost se nakonec vytratí.
   Doreen Virtue
  • Jodi Picoultová
   Náboženství nemá člověk zakódované v genech. Nemusí věřit jen proto, že věří rodiče.
  • Věda, magie a náboženství jsou tři soupeřící výkladové systémy, které mohou žít vedle sebe, inspirovat se, ale nemohou se navzájem vyvrátit.
   Jan Jandourek
  • Jan Jandourek
   Můžeme nalézt tři velké přístupy zvládání světa: magie, náboženství a věda.
  • Kdyby si ateisté měli zvolit své náboženství, měli by si vybrat křesťanství, neboť v něm se na okamžik Bůh zdál být ateistou.
   Gilbert Keith Chesterton
  • František Vymazal
   Pravda leží mimo sekty.
  • Religiózní lidé "neprožívají" svou existenci jako úkol, nýbrž jako příkaz…, který jim byl dán Bohem.
   Viktor Frankl
  • Ruediger Dahlke
   Vina je tématem náboženství a křesťanské církve se velmi nešikovně snaží, aby tato tematika nebyla vnesena i do lékařství.
  • Každé náboženství je jediné pravé, to znamená, že mu musíme věnovat takovou pozornost, jako kdyby žádné jiné nebylo. Každý pokus o syntézu znamená nedostatek pozornosti.
   Simone Weilová
  • Marcus Tullius Cicero
   Náboženství nezničíme zničením pověr.
  • Nábožeství jako zdroj útěchy je překážkou opravdové víry a v tomto smyslu je ateismus očištění.
   Simone Weilová
  • John Dalberg-Acton
   Fanatismus v náboženství je spojení vášní, jež náboženství odsuzuje, s články víry, jež vyznává.
  • Náboženství je přední podstatou umění.
   Edward Bulwer-Lytton
  • Louis de Bernières
   Peníze nemají žádné náboženství, kromě sebe.
  • Náboženství je v podstatě umění a teorie o přetváření člověka. Člověk ještě není finální výtvor.
   Edmund Burke
  • Edmund Burke
   Nic není pro náboženství tak osudné jako lhostejnost.
  • Pověra je náboženství malých myslí.
   Edmund Burke
  • 1 2 3 4 »