Hudba - Citáty o hudbě stránka č.2

Hudba je jedním z nejkrásnějších a nejnádhernějších darů božích. Je nejlepší útěchou, srdce upokojí a osvěží.


Kdysi jsem uvažoval o tom, vytvářet hudbou počasí. V mozkové chirurgii používají na odřezávání tkáně ultrazvuk. Dosahují toho zahříváním. Vysoké kmitočty vyvolávají v hmotě teplo, nízké kmitočty se se skládají z kmitů a pohybů sloupců vzduchu.
Hudba je výrazem vášnivé a nešťastné duše.
Jsem odhodlán dokázat, že můžete žít jako hudebník a nechci zemřít mladý a bláznivý jako Mozart.
Když jsem studoval kompozici, vůbec jsem se nestaral o to, že někde poblíž hrají v nějakém klubu Rolling Stones.
Každý, kdo hraje na nějaký smyčcový nástroj, by se upsal ďáblu, aby mohl hrát melodii z Vltavy. Nebyl to part pro violu, ale já to na ní hrál.
Hudba rozněcuje temperament.
Rock'n'roll nestojí a nepadá s prodejem desek ... jeho uhelným kamenem je inspirace a umělecká svoboda.
Dejte mi bílého zpěváka s hlasem, chováním a pohyby černocha a vydělám na tom miliony.
Samozřejmě, že jako každý mladý muž mám rád moderní hudbu. Ale díla takových velkých skladatelů jako Bacha, Mozarta, Vivaldiho mi pomáhají najít soulad se svým vnitřním světem a občas i připravit se na hru. Mohu říct, že jsou to melodie mé duše.
Hudba není jen jakýsi druh zábavy, nýbrž ztvárnění hudebních idejí hudebním básníkem, hudebním myslitelem. Tyto ideje musí odpovídat zákonům lidské logiky, jsou součástí toho, co člověk může vnímat, posuzovat a vyjadřovat.
Line se z něj geniální hudba a je v podstatě jakýmsi člověkem, který se snaží obtěžovat kdejakou komornou.
(o Janáčkovi)
Lidé tu vždycky nebyli pro mě, ale hudba byla.
Hudba je vždycky komentářem ke stavu společnosti a krutosti na jevišti jsou určitě mírné ve srovnání s těmi, které v našem jménu provádí vláda.
Čtyři hlasy veškeré harmonie, tedy bas, tenor, alt a soprán, nebo základní tón, tercie, kvinta a oktáva, odpovídají čtyřem odstupňováním v řadě bytostí, tedy říši minerálů, rostlin, zvířat a člověka.
V řadě umění tvoří architektura a hudba oba krajní konce.
Výtvarná umění je možné postrádat: celé národy, např. muslimské, jsou bez nich: ale bez hudby a poezie není žádný národ.
Hudba velmi prospívá zdraví, když ji náležitě užíváme.
Šachy podobně jako hudba a láska mají tu moc učinit člověka šťastným.
Moje nejoblíbenější kapela je The Beatles.
Hudba je výrazem vášnivé a nešťastné duše.

Výročí

Kategorie citátů

Nové životopisy