Historie - Citáty o historii stránka č.4

Seznam citátů zmiňující téma historie.

 • Historie - Citáty o historii stránka č.4
  • James A. Baldwin
   Lidé jsou uvězněni v historii a historie je uvězněna v lidech.
  • Pokud zkoumáme dějiny, tak nacházíme spoustu měn, které se honosí titulem a hodností, ale za leskem se skrývá jen prázdnota.
   Gustáv Husák
  • Friedrich Nietzsche
   Stud, stud, stud - to jsou dějiny lidstva!
  • Každý vyšší národ, stejně jako jednotlivec, má temný pud učinit ze své historie napínavý román; zakrňuje, nedaří-li se to.
   Ladislav Klíma
  • Edward Bulwer-Lytton
   Buď moudrý a dej se varovat dějinami.
  • Uklidňující věc na historii je, že se neustále opakuje.
   Gertrude Stein
  • Benjamin Disraeli
   Pohled na Jeruzalém je historie světa, dokonce více, je to historie země i nebe.
  • Šachy mají svůj vlastní výklenek v lidské historii.
   Alexandr Chalifman
  • Nowell Myres
   Žádná postava na pomezí historie a mytologie nezpůsobila větší plýtvání časem historiků než král Artuš.
  • Historie, ta nemá kdy na spravedlnost.
   Stefan Zweig
  • Alexandre Dumas st.
   Historie je pro mne jen hřebík, na nějž věším svůj vlastní obraz.
  • Historie vynáší vždy jen toho, kdo má úspěch.
   Stefan Zweig
  • Arthur Schopenhauer
   Kapitoly národních dějin se v podstatě liší jen jmény a letopočty: vlastně bytostný obsah je všude týž.
  • Jsem přesvědčena, že žádná generace si nemůže vzít dovolenou z dějin.
   Bernice Tannenbaumová
  • Arthur Schopenhauer
   Historie se nemůže chlubit stejnou předností jako ostatní vědy, neboť jí chybí základní charakter vědy, subordinace znalostí; místo toho vykazuje jejich pouhou koordinaci.
  • Ti kdo píší historii jsou blíže k umělci, než-li k učenci.
   Theodor Mommsen
  • David Lane
   V historii platí, že propaganda vítězů se stává historií poražených.
  • Historie je sice věděním, ale žádnou vědou.
   Arthur Schopenhauer
  • Marsilio Ficino
   Historie je nezbytná nejen proto, že zpříjemňuje život, ale také proto, že mu dává morální význam.
  • Historie se stala bajkou a církev byla po mnohá staletí jediným správcem záznamů.
   David Lane
  • « 1 2 3 4 5 6 »