Dobro - Citáty o dobru

Nejkrásnější citáty o dobru. Seznam citátů.

 • Dobro - Citáty o dobru
  • Francois Villon
   Dobro se nesmí zapomníti.
  • Naší jedinou jistotou je být neustále zaštítěni Boží milostí a nepoužívat vlastní duchovní zrak tak, abychom zlo nazývali dobrem a dobro zlem.
   Ellen G. White
  • Anne Frank
   Lidská velikost neleží v bohatství nebo moci, ale v charakteru a dobru.
  • Navzdory všemu věřím, že lidé jsou uvnitř opravdu dobří.
   Anne Frank
  • Milan Kundera
   Žádné počínání není samo o sobě dohré ani zlé. Teprve jeho místo v řádu činí je dobrým či zlým.
  • Nikdy neříkejte, že touha "udělat dobro" silou je dobrý motiv. Žádná síla, ani hloupost nejsou dobrými motivy.
   Ayn Rand
  • Pavel Kosorin
   Problémem už není to, že nejednáme dobře. Problémem je, že dobro a zlo už neumíme rozlišit.
  • Imaginární zlo je romantické a rozmanité; skutečné zlo je sklíčené, monotónní, neplodné a nudné. Imaginární dobro je nudné.
   Simone Weilová
  • Friedrich Nietzsche
   Nejvyššího zla je třeba k nejvyššímu dobru.
  • Všechno se navzájem vyrovná, dobro i zlo, hloupost a moudrost, krása a ošklivost.
   Michael Ende
  • Eric Rickstad
   Čelní lalok je část mozku, která nám pomáhá rozhodovat se mezi dobrem a zlem.
   Eric Rickstad Číhání
  • Lidé, kteří jsou citliví na krásu, jsou od přírody dobří a pokud nejsou dobří, nemohou ocenit krásu.
   Liou Cch‘-sin Temný les
   Liou Cch‘-sin
  • Chrýsippos ze Soloi
   Dobro je možné jen na pozadí zla.
  • Svět zotročený k dobru je stejně tak nesvobodný, jako svět zotročený ke zlu.
   Stanisław Lem
  • Lobsang Rampa
   Jdi osobním příkladem a čiň druhým jen dobro a ne zlo. To je podstata Buddhova učení.
  • Dobro a zlo nemají skutečnou existenci.
   Joseph Sieber Benner
  • Jan Polabský
   Dobrému nikdy není pozdě, ani půl minuty před smrtí ne.
  • Někdo se přece musí snažit dělat na světě dobro.
   John Green
  • Epiktétos
   Bůh je dobro. Dobro je prospěšné. Je tedy přirozené, že kde je podstata Boha, tam je podstata dobra.
  • Budete-li myslet na dobro, uskuteční se! Budete-li však myslit na zlo, dostaví se zlo.
   Joseph Murphy
  • 1 2 3 »