Německé přísloví

Německá přísloví

Počet přísloví v této kategorii: 67. Všechna přísloví.


Nejlepší odpovědí na hněv je klid. Německé přísloví
Úcta líbá ruku, přátelství tvář, otcovská blahovůle čelo, láska ústa, touha oči, chtíč šíji, pokora roucho. Německé přísloví
Stáří je nemoc, na kterou se umírá. Německé přísloví
Tuk plave nahoře, ale pěna ještě nad ním. Německé přísloví
Ptáka, který příliš časně zpívá, sebere k večeru jestřáb. Německé přísloví
Pravda se platí ranami. Německé přísloví
Hloupost je toho příčina, že se nadutec vypíná. Německé přísloví
Na koně, kteří dobře táhnou, se hodně nakládá. Německé přísloví
Mlčením se ještě nikdo nepřeřekl. Německé přísloví
Lidé a vítr se točí rychle. Německé přísloví
Kdo příliš pospíchá, bude brzy hotov. Německé přísloví
Kdo se nabídne, nedostává velkou mzdu. Německé přísloví
Adam musí mít Evu, které by ukázal, co udělal. Německé přísloví
Naděje je dobrá přítelkyně, když vstáváme, ale špatná utěšitelka, když jdeme spát. Německé přísloví
Loď by neměla viset na jedné kotvě a život na jedné naději. Německé přísloví
Láska přemáhá čas a čas přemáhá lásku. Německé přísloví
Štěstí dává přátelství zrod, neštěstí je zkouší. Německé přísloví
Když vejde bída do domu, láska vyletí oknem. Německé přísloví
Těžkou hádankou je život, ale láska ji snadno řeší. Německé přísloví
Mladá žena, syrové dřevo a čerstvý chléb přinášejí do domácnosti nouzi. Německé přísloví
Lidé myslí, Bůh řídí. (Člověk míní, Bůh řídí.) Německé přísloví
Mnoho mravenců sežere jednoho lva. Německé přísloví
Každý má svou ženu za nejlepší. Německé přísloví
Jeden řezník se nebojí tisíce ovcí. Německé přísloví
Kde je dárce, tam je také dar. Německé přísloví
Dobrý nápad se bohatě zúročí. Německé přísloví
Trpělivost je nejlepší brnění. Německé přísloví
Mainland je zemí vína. Německé přísloví
Trpělivost je vstupní brána k radosti. Německé přísloví
Ženy, pávi a koně jsou tři nejpyšnější zvířata na zemi. Německé přísloví
Trpělivost je nejlepší žaludeční elixír. Německé přísloví
Dědictví žebráka se nachází ve všech zemích. Německé přísloví
Žádná bolest, žádný zisk. Německé přísloví
Blecha je nečistý host. Německé přísloví
Žena je mor. Německé přísloví
Kde je mršina, tam jsou mouchy. Německé přísloví
Jednu žílu od blázna má každý. Německé přísloví
Moucha v mléku je snadno rozpoznatelná. Německé přísloví
Jedna věc je opravdu hloupá, být nejbohatší na hřbitově. Německé přísloví
V běhu nechejte starce vzadu, ale ne jejich rady. Německé přísloví
Dobrý nápad přichází málokdy sám. Německé přísloví
Trpělivost je nejlepší škola ctnosti. Německé přísloví
Bunda jako kalhoty. Německé přísloví
Skromnost je nejvyšší forma arogance. Německé přísloví
Ochotný dárce se líbí bohu. Německé přísloví
Žena bez kázně je polévka bez soli. Německé přísloví
Žena je klíč od domu. Německé přísloví
Žádná ryba nezůstane mimo vodu čerstvá. Německé přísloví
Já rozumím jenom nádraží. Německé přísloví
Také mladí medvědi už bručí. Německé přísloví

Výročí

Kategorie citátů

Nové životopisy