Latinské přísloví

Latinská přísloví

Počet přísloví v této kategorii: 282. Všechna přísloví.


Pomíjí slyšený hlas, trvá napsané slovo. Latinské přísloví
To, co je přirozené, není nemravné
(Naturalia non sunt turpia). Latinské přísloví
Nic není zadarmo
(Nihil gratis). Latinské přísloví
Člověk člověku vlkem jest
(Hommo homminis lupus - Lupus est homo homini). Latinské přísloví
V nouzi najdeš přátele
(In angustiis amici apparent). Latinské přísloví
Nikomu se nedává život do vlastnictví, ale jen do užívání
(Vita mancipio nulli datur, omnibus usu). Latinské přísloví
Jasné dohody dělají dobré přátele
(Clara pacta, boni amici). Latinské přísloví
Spravedlnost a dobro je zákon nad zákony
(Aeguum et bonum est lex legum). Latinské přísloví
Vládce nestojí nad zákony, ale zákony nad vládcem
(Non est princeps supra leges, sed leges supra principem). Latinské přísloví
Vlk vlku neublíží
(Lupus non mordet lupum). Latinské přísloví
Neznalost práva škodí každému
(Ignorantia iuris cuique nocet). Latinské přísloví
Při trestání je třeba vyvarovat se hněvu
(Prohibenda est ira in puniendo). Latinské přísloví
Vyřknutá pravda rodí nenávist
(Veritas odium parit). Latinské přísloví
Bdělým svědčí právo
(Vigilantibus iura scripta sunt). Latinské přísloví
Zákon jedněmi ústy hovoří ke všem.
(Lex uno ore omnes alloquitur) Latinské přísloví
Autorita, nikoliv pravda, dělá zákon.
(Autoritas, non veritas facit legem) Latinské přísloví
Každý má jen tolik práva, kolik má moci. Latinské přísloví
Peníz je největším králem – celému světu vládne. Latinské přísloví
Tvrdý zákon, ale zákon. Latinské přísloví
Ačkoliv bohatství, rozum a krásu dostáváš darem, samotná pýcha vše zničí, když stále ti průvodcem bude. Latinské přísloví
Vše na světě pulsuje jako příboj. Nic tu nezachovává stálé a dokonalé formy. Proto i naše city, jež se upínají k vnějšímu světu pomíjení a mění se stejně jako on. Latinské přísloví
Jaký začátek, takový konec. Latinské přísloví
Dvakrát či třikrát si přihnu a v řemesle každém jsem mistr. Latinské přísloví
Šaty dělají muže. Latinské přísloví
Myš nevěří jediné díře. Latinské přísloví
Smrt už je blízko - lékař stal se dědicem. Latinské přísloví
Nikdo neví, kde bota pálí, jen ten kdo ji nosí. Latinské přísloví
Pravdivou chválou mysl roste. Latinské přísloví
Jeden svědek, žádný svědek. Latinské přísloví
Příbuznost duchen - vznešená, příbuznost rodem - náhodná. Latinské přísloví
Víme tolik, kolik si pamatujeme. Latinské přísloví
Není nic, co by se nedalo zkazit tím, že se o tom špatně mluví. Latinské přísloví
Jablko obrací stopku ke stromu, z něhož spadlo. Latinské přísloví
Bez nebezpečí je hra chladná. Latinské přísloví
Lépe začít s učením pozdě, než nikdy. Latinské přísloví
Prostoduchý člověk uvěří každému slovu, vychytralý zvažuje své kroky. Latinské přísloví
Přes překážky ke hvězdám. Latinské přísloví
Po vykradení zavírám dveře. Latinské přísloví
Člověk, jenž mysl má nízkou, stále se brodí jen v bahně. Latinské přísloví
Co je psáno trvá. Latinské přísloví
Nevědomost se zakrývá nestoudností. Latinské přísloví
Co není napsáno neexistuje. Latinské přísloví
Neplatí-li hlavní důvod, neplatí ani důvody z něho odvozené. Latinské přísloví
Spáti dovoleno, jestliže bdí pes. Latinské přísloví
Pocty mění mravy. Latinské přísloví
Čas kvapí. Latinské přísloví
Každý pták zpívá, jak mu zobák narostl. Latinské přísloví
Čas ohladí křemeny i démanty. Latinské přísloví
O mrtvých buď dobře, nebo nijak. Latinské přísloví
Kutna mnicha nedělá. Latinské přísloví

Výročí

Kategorie citátů

Nové životopisy