Italské přísloví

Italská přísloví

Počet přísloví v této kategorii: 30. Všechna přísloví.


Kdo mečem zachází, mečem schází. Italské přísloví
Žena za volantem, neustálé nebezpečí
Donna al volante pericolo costante. Italské přísloví
Bakchus, tabák a Venuše přivádí člověka v prach.
(Význam přísloví: Alkohol, tabák a sex vedou člověka k záhubě.) Italské přísloví
Mít plnou láhev a manželku opilou.
(Česky: Aby se vlk nažral a koza zůstala celá.) Italské přísloví
Tvé dobro mi leží na srdci. Italské přísloví
Kdo nejí, ten již jedl. Italské přísloví
Kdo hledá, najde. Italské přísloví
Náhodný majetek pomíjí jako měsíc.
Česky: Lehko nabyl, lehko pozbyl. Italské přísloví
Kuj železo, dokud je horké. Italské přísloví
Kdo nezačne, neskončí.
(Chi non comincia non finisce.) Italské přísloví
Do žen a do melounů nevidíš. Italské přísloví
Pes psa nejí. Italské přísloví
Na placení a umírání je vždy času dost. Italské přísloví
Lakomý otec mívá marnotratného syna. Italské přísloví
Srdci neporučíš. Italské přísloví
Darovanému koni na zuby nehleď. Italské přísloví
Chápavému stačí málo slov. Italské přísloví
Půjč příteli. Od nepřítele si půjčuj. Italské přísloví
Dobrého přítele si važ daleko víc než peněz. Italské přísloví
Štěstí je jako slunce: usměje se na nás, ale pak zapadne. Italské přísloví
Kdo si říká, co chce, slyší, co by nechtěl. Italské přísloví
Kdo se směje v pátek, v neděli pláče. Italské přísloví
Jakmile byl vytvořen zákon, objevil se podvod. Italské přísloví
Kdo krade málo, jde do vězení, kdo krade mnoho, udělá kariéru. Italské přísloví
Řím nevznikl za jediný den. Italské přísloví
Dělej dobro a zapomeň na ně; dělej zlé a pamatuj na to. italské přísloví
Dokud ti rodiče žijí, neujížděj daleko. Italské přísloví
Strom, který se často přesazuje, nebývá obsypán ovocem. Italské přísloví
Mezi „říct“ a „udělat“ leží moře. Italské přísloví
Kdo nezná volné chvíle, ten nežije. Italské přísloví