Francouzské přísloví

Francouzská přísloví

Počet přísloví v této kategorii: 25. Všechna přísloví.


Rána jazykem horší jest než rána kopím. Francouzské přísloví
Kůň, který táhne, bývá bit. Francouzské přísloví
Mládí žije z nadějí, stáří ze vzpomínek. Francouzské přísloví
Láska je dostupná mnohému, přátelství je ale prubířem srdce. Francouzské přísloví
Láska způsobuje, že míjí čas. Čas způsobuje že mizí láska. Francouzské přísloví
Láska je omáčka, která teprve dá každému masu chuť. Francouzské přísloví
Ten kdo se žení z čisté lásky, má v noci ráj a ve dne vrásky. Francouzské přísloví
Láska zmenšuje svět a zvětšuje domov. Francouzské přísloví
Je smutné, když člověku náhle zemře žena, a ten člověk právě vyhnal milenku. Francouzské přísloví
Láska dělá moudré lidi hloupějšími a hloupé moudřejšími. Francouzské přísloví
Čas posiluje přátelství a zeslabuje lásku. Francouzské přísloví
Ten, kdo není schopen vyjádřit se srozumitelně, nestojí za to, aby se jeho slovům věřilo. Francouzské přísloví
Výhodou stáří je, že už netoužíme po věcech, které jsme si v mládí nemohli dopřát. Francouzské přísloví
Nepokoušej se utopit smutek v alkoholu, umí plavat. Francouzské přísloví
Nepíchá-li trn, když je mlád, sotva bude už kdy píchat. Francouzské přísloví
Kdo hubuje na ženy, míval je kdysi rád. Francouzské přísloví
Není hanba upadnout, ale příliš dlouho ležet. Francouzské přísloví
Ten, kdo nosí kalhoty, je v životě volný jak pták. Francouzské přísloví
Růže přicházejí po trnech. Francouzské přísloví
Kde člověka neznají, berou ho podle toho, jak vypadá. Francouzské přísloví
Jiné dny, jiné způsoby. Francouzské přísloví
Dobrosrdečný člověk nemůže hrát šachy. Francouzské přísloví
Dobré jméno je lepší než bohatství. Francouzské přísloví
Sundejte darebáka ze šibenice a on vás tam pověsí. Francouzské přísloví
Hlad je nejlepší koření. Francouzské přísloví

Výročí

Kategorie citátů

Nové životopisy