Kurdské přísloví

Kurdská přísloví

Počet přísloví v této kategorii: 6. Všechna přísloví.


Nedívejte se na dívku. Podívejte se na její rodinu! Kurdské přísloví
Je lepší být chudý než žebrat. Kurdské přísloví
Boj je lepší než nečinnost. Kurdské přísloví
Dobrý kůň přináší štěstí. Kurdské přísloví
Kdo řekl a udělal, je člověk;
kdo neřekl a udělal, lev;
kdo řekl a neudělal, osel. Kurdské přísloví
Nevědomost je sladká pro duši. Kurdské přísloví