Slovenské přísloví

Slovenská přísloví

Počet přísloví v této kategorii: 20. Všechna přísloví.


Kdo umí trpět, neumí vládnout.
(Kto vie trpieť, nevie panovať.) Slovenské přísloví
Když chceš spát sladce, večeř krátce.
(Keď chceš spať sladko, večeraj krátko.) Slovenské přísloví
Kdo nikdy nevkročí do vody, plavat se nenaučí.
(Kto nikdy do vody nejde, plávať se nenaučí.) Slovenské přísloví
Jedle je krásná tam, kde vyrostla.
Jedľa je tam krásna, kde narástla. Slovenské přísloví
I pes ví, kdo mu dává jíst.
(Aj pes vie, kto mu dáva jesť.) Slovenské přísloví
Děti bez rodičů jsou jako vůz bez oje.
Deti bez rodičov ako voz bez oja. Slovenské přísloví
Dobrého koně nejvíc bijí. Slovenské přísloví
Kůň má čtyři nohy, a přece klopýtne. Slovenské přísloví
Dobrá studna vodu v suchu dává, dobrý přítel v nouzi se poznává. Slovenské přísloví
Drž se nové cesty a starého přítele. Slovenské přísloví
Čím více, tím lépe. Slovenské přísloví
Medardova kapka 40 dní kapká. Slovenské přísloví
Host a ryba, třetí den smrdí. Slovenské přísloví
Kdo ráno vstává, dobře se mívá. Slovenské přísloví
Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá. Slovenské přísloví
Jablko nepadá daleko od stromu. Slovenské přísloví
Co oči nevidí, srdce nebolí. Slovenské přísloví
Bez práce nejsou koláče. Slovenské přísloví
Ptáka poznáš podle peří, člověka podle řeči. Slovenské přísloví
Jeden moudrý je lepší než tisíc hloupých. Slovenské přísloví