Velšské přísloví

Velšská přísloví

Počet přísloví v této kategorii: 8. Všechna přísloví.


Všechna čekání jsou dlouhá. Velšské přísloví
Člověk bez obezřetnosti je jako loď bez kotvy. Velšské přísloví
Lepší je vlastní chatrč než palác druhého. Velšské přísloví
Nejlepší poznání je znát sám sebe. Velšské přísloví
Národ bez jazyka je národem bez srdce. Velšské přísloví
Anděl na cestě je čertem u krbu. Velšské přísloví
Peníze jsou klíč otevírající všechny zámky. Velšské přísloví
Konec písně přináší úhradu. Velšské přísloví