Ruské přísloví

Ruská přísloví

Počet přísloví v této kategorii: 33. Všechna přísloví.


Hodili ti kůstku: anebo ji hlodej, anebo ji schovej. Ruské přísloví
Nech vše jíti svým chodem, neunáhli se slovem. Ruské přísloví
Zlato klesá ke dnu, na hladině se drží hlavně smetí. Ruské přísloví
Nezvaný host je horší než Tatar. Ruské přísloví
Není přísloví bez pravdy. Ruské přísloví
Hlupák hlupáka chválí. Ruské přísloví
Kdo hněv svůj podmaňuje, statečnost dokazuje. Ruské přísloví
Klepy světa – moře vlny. Ruské přísloví
Dnes i řiť v jíše, a zítra není čím huby potříti. Ruské přísloví
Kdo mi dává, učí mě dávat. Ruské přísloví
Dobrého neboj se a zlého varuj se. Ruské přísloví
Kde vládne síla, tam rozumu mohyla. Ruské přísloví
Dej pozor, oč usiluješ – asi to dostaneš. Ruské přísloví
Rakev je piroh dřevěný, masem nadívaný. Ruské přísloví
Bůh miluje spravedlivého a soudce pletkáře. Ruské přísloví
Lásku do papíru nesbalíš, štolou nepřevážeš, křížkem nezapečetíš. Ruské přísloví
Láska je jako tvé vlastní peníze, které musíš rozdat, aby ses mohl cítit bohat. Ruské přísloví
Drbej se, dokud žiješ, až umřeš, nic tě nebude svrbět. Ruské přísloví
Jeden starý přítel je lepší než dva noví. Ruské přísloví
Ne z mračen, ale z mrvení přichází požehnání. Ruské přísloví
Přátelská láska lepší kamenných zdí. Ruské přísloví
Nejsou rodiče ti, kdo rodili, nýbrž ti, kdo krmili a dobru naučili. Ruské přísloví
Prostý, jako dveře bez kliky. Ruské přísloví
Když budeš spěchat, lidi propaseš. Ruské přísloví
Když se přátelíš s vlkem, měj sekyru po ruce. Ruské přísloví
Nedůvěra osekává strom lásky. Ruské přísloví
Modlete se k bohu, ale veslujte ke břehu. Ruské přísloví
Práci čas, zábavě hodinu. Ruské přísloví
Chléb za břichem nechodí. Ruské přísloví
Na pěkný kvítek i včela letí. Ruské přísloví
Chudý chodí skoro nahý, má však duši jako bohatý. Ruské přísloví
Nehněvej se na zrcadlo, máš-li křivou hubu. Ruské přísloví
Bez práce ani rybu z rybníka nevylovíš. Ruské přísloví

Výročí

Kategorie citátů

Nové životopisy