Čínské přísloví

Čínská přísloví

Počet přísloví v této kategorii: 55. Všechna přísloví.


Oheň do papíru nezabalíš. Čínské přísloví
Nemáme nikdy tak potřebí svého důvtipu, jako když jednáme s hlupákem. Čínské přísloví
Pěstovat vědu a nemilovat lidi je jako rozžehnout pochodeň a zavřít oči. Čínské přísloví
Slova jsou hlasem srdce. Čínské přísloví
Neuznáš-li svou chybu, děláš další chybu. Čínské přísloví
Lepší být živým žebrákem, než mrtvým panovníkem. Čínské přísloví
Nejlepší čas zasadit strom byl před 20lety. Druhý nejlepší čas je teď. Čínské přísloví
Malé děti - malé hoře, velké děti - velké hoře. Čínské přísloví
Existují základní tvary krásy: žena, kůň a loď. Čínské přísloví
Láska obměkčí i to nejtvrdší srdce. Čínské přísloví
Jen cizíma očima lze vidět své nedostatky. Čínské přísloví
Dejte pozor na to, co není. Čínské přísloví
Chceš-li, aby tvé děti prožily život v klidu, nech je trochu hladovět a trochu zažít zimu. Čínské přísloví
Čteš-li knihu napoprvé, poznáš nového přítele, čteš-li ji podruhé, potkáš starého. Čínské přísloví
Zeptáš-li se, budeš 5 minut vypadat jako blbec. Nezeptáš-li se, budeš blbcem po celý život. Čínské přísloví
Nejlepším zrcadlem je starý přítel. Čínské přísloví
Přítel, který není pevný jako skála, je bez vůle a zbytečně se nazývá přítelem. Čínské přísloví
Žertem přítele ztratíš, ale nezískáš. Čínské přísloví
Zmije, která mne neuštkne, ať ve zdraví žije sto let. Čínské přísloví
Dobrý přítel přinese topení, když svět zapadne sněhem. Čínské přísloví
Miluješ-li mne, pak miluj i vrány na mé střeše. Čínské přísloví
Je mnoho milujících rodičů, ale málo milujících dětí. Čínské přísloví
Čím více milujeme své přátele, tím méně jim lichotíme. Čím méně je milujeme, tím více jim lichotíme. Čínské přísloví
Když miluješ, zdá se ti opice hezká, nemiluješ-li, odvrátíš zrak i od lotosového květu. Čínské přísloví
Nepřítomnost naplňuje srdce láskou. Čínské přísloví
Jestli můžete člověka naučiti dobrému a neučiníte toho - ztrácíte bratra. Čínské přísloví
Jestli můžete člověka naučiti dobrému a nečiníte toho – ztrácíte bratra. Čínské přísloví
Štěstí nikdy nepřichází dvakrát, neštěstí nikdy nepřichází osaměle. Čínské přísloví
Tím, co ti nahoře mají rádi, jsou ti dole posedlí. Čínské přísloví
Velké duše mají vůli, ty malé pouze přání a touhy. Čínské přísloví
Představený správy smí i požáry zakládat, avšak lidu není dovoleno ani zapálit svíčku. Čínské přísloví
Dokud neodejdou špatní, dobří nemají kudy vstoupit. Čínské přísloví
Kdysi jsme byli jako rybky v jedné vodě – dnes už jsme ptáci, každý na jiné větvi. Čínské přísloví
Z hladiny moře měsíc neulovíš. Čínské přísloví
V mělkém rybníce se nedaří velkým rybám. Čínské přísloví
Porážka je matkou úspěchu. Čínské přísloví
Sto mužů může vytvořit tábor, ale jenom jedna žena může vytvořit domov. Čínské přísloví
Jedním klíčem otevřeš jen jeden zámek. Čínské přísloví
Stává se, že jedna říše má tři pány. Čínské přísloví
Dobré zprávy se z domu nedostanou – špatné se roznesou na tisíc mil. Čínské přísloví
Tři dny děti netrestej - vylezou na střechu a sházejí tašky. Tři dny nečti a ústa zhrubnou. Tři dni nepiš a ruka zeslábne. Čínské přísloví
Lépe děti vychovávat, než pro ně hromadit majetek. Čínské přísloví
Chceš-li být šťasten jeden den, opij se. Chceš-li být šťasten jeden rok, ožeň se. Chceš-li být šťasten celý život, založ si zahradu. Čínské přísloví
Koně prověří dlouhá cesta. Čínské přísloví
Jeden obraz vydá za tisíc slov. Čínské přísloví
Zpívat ve sboru a orat ve vodě umí každý. Čínské přísloví
Člověk denně opravuje své vlasy. Proč ne také své srdce? Čínské přísloví
Ani veškerá temnota světa nedokáže uhasit světlo jediné svíčky. Čínské přísloví
Co děláš s radostí, to tě neunaví. Čínské přísloví
Neexistují žádné cesty; je třeba je vyšlapat. Čínské přísloví

Výročí

Kategorie citátů

Nové životopisy