Fyzika - Citáty o fyzice

Citáty o fyzice nejen od fyziků.

 • Fyzika - Citáty o fyzice
  • Sigmund Freud
   Einstein rozumí psychologii asi tolik jako já fyzice.
  • Einstein rozumí psychologii asi tolik jako já fyzice.
   Sigmund Freud
  • George Gamow
   Cítím, že hmota má vlastnosti, které ji fyzika přisuzuje.
  • Fyzika neznamená vzít něco fascinujícího a udělat z toho nudnou záležitost.
   Max Tegmark Matematický vesmír
   Max Tegmark
  • Barry Barish
   Detekce gravitačních vln je skutečně triumf moderní experimentální fyziky velkého rozsahu.
  • Ve fyzice dokážete předvídat důsledky fyzických zákonů.
   Leonard Mlodinow
  • Vladimír Levi
   Svět fyziky je světem pravděpodobnosti.
   Vladimír Levi Myšlení, děj neznámý
  • Jednoduchost je prubířským kamenem při hledání nových fyzických zákonů.
   Kip Thorne
  • Robert Oppenheimer
   Potřebuji více fyziku než přátele.
  • Nikdo nedělá výzkum ve fyzice s úmyslem získat cenu. Je to radost z objevování něčeho co nikdo dříve nevěděl.
   Stephen Hawking
  • Roger Penrose
   Náš současný obraz fyzikální reality, zvláště ve vztahu k povaze času, je velmi nejistý - a to možná více nejistý než ten, který nám už nějakou dobu předkládá současná teorie relativity a kvantová mechanika.
  • Pokud vás kvantová fyzika nešokovala, tak jste ji ještě nepochopili.
   Niels Bohr
  • Michael Faraday
   Udivilo vás, pánové, že jste uslyšeli z mých úst slovo Bůh; ale ujišťuji vás, že pojetí Boha i čest, jakou jemu vzdávám, opírám na tak pevných základech, jako jsou pravdy z oblasti fyziky.
  • Dnešní fyzika potvrzuje, že fyzický svět má svůj počátek v tvůrčím aktu a vůbec není něčím, co se samo stvořilo a co nemá počátek.
   Sir Alexander Fleming
  • Niels Bohr
   Neexistuje žádný kvantový svět. Existuje pouze abstraktní kvantový popis.
  • Nepotřebujeme kvantovou mechaniku pro makroskopické objekty, proto je kvantová mechanika tak cizí pro každodenní existenci.
   Alain Aspect
  • Richard Feynman
   Fyzikové si rádi myslí, že stačí říci: Toto jsou výchozí podmínky, co se stane pak?
  • Fyzici prokázali lidstvu obrovskou službu: vynalezli tak strašlivou zbraň, že je válka nemožná - i po vítězi by zůstal jenom mastný flek.
   Lev Landau
  • Richard Feynman
   Fyzika se má k matematice tak, jako se má sex k masturbaci.
  • Fyzika je jako sex, může přinést praktické výsledky, ale to není důvod, proč to děláme.
   Richard Feynman
  • 1 2 »