bilomodra-sales-green-button-auto-s-kytkou-roboto-250x250.jpg

rok 1987

Citáty a výročí pro 1987

 • rok 1987 | Citáty | Narození | Zemřelí
  • Gustav Husák
   Podstatně vyšší úkoly v osmé pětiletce směřují k tomu, abychom urychlili sociálně ekonomický rozvoj, intenzifikaci národního hospodářství a tempo vědeckotechnického pokroku.
   Gustav Husák Projev
  • Neexistuje nic takového jako společnost. Existují jednotliví muži a ženy a existují rodiny.
   Margaret Thatcherová
  • Alan Greenspan
   Pokud rozumíte tomu co jsem řekl, asi jste mě nepochopili.
  • Buďte rádi, že jsem vyčistil krásnou Vídeň od Židů.
   Alois Brunner Kronen Zeitung, rozhovor
   Alois Brunner
 • Události roku 1987. Co se stalo v roce 1987.
 • 16. září 1987 - Přijetí Montrealského protokolu o látkách poškozujících ozónovou vrstvu.