John Muir

Životopis John Muir

* 21. dubna 1838
† 24. prosince 1914

John Muir byl ve Skotsku narozený americký přírodovědec, spisovatel a zastánce ochrany divočiny ve Spojených státech.
( Wikipedia )

 • John Muir se narodil 21. dubna 1838 ve Skotsku a byl jedním z nejvýznamnějších amerických přírodovědců, spisovatelů a ochránců přírody. V roce 1849 se jeho rodina přestěhovala do Spojených států, kde se usadili na farmě ve Wisconsinu. Muir vyrůstal v přírodě, což v něm probudilo zájem o přírodní vědy a výzkum.

  V roce 1867 začal Muir svou první dlouhou výpravu, která ho zavedla do hor Sierra Nevada a Yosemite. Během svých putování studoval geologii, botaniku a ekologii oblasti, což ho přimělo k tomu, aby se stal silným zastáncem ochrany přírody a divočiny. Muir tvrdil, že průmyslový rozvoj ničí americkou krajinu a že je nutné chránit přírodní prostředí pro budoucí generace.

  John Muir se stal jedním z největších propagátorů myšlenky zřízení národních parků ve Spojených státech. Jeho snaha přispěla k založení národního parku Yosemite v roce 1890. Později byl jedním ze zakladatelů Sierra Club, který je jedním z nejstarších a největších amerických ochranářských hnutí. Sierra Club věnoval své úsilí na ochranu přírody a založení dalších národních parků.

  Muir byl také významným spisovatelem, který sepsal řadu knih a článků o přírodě. Jeho díla, jako například "The Mountains of California" (1894) nebo "Our National Parks" (1901), byla inspirována jeho vlastními zážitky a přírodovědnými poznatky. Jeho spisy se staly základem amerického environmentálního hnutí a inspirovaly další ochránců přírody.

  John Muir zemřel 24. prosince 1914 v Los Angeles, ale jeho odkaz přežil. Díky jeho úsilí a vizi se zrodilo mnoho národních parků a ochranářsk ých hnutí ve Spojených státech. Jeho jméno je spojeno s trvalým úsilím o zachování přírodního dědictví pro budoucí generace a jeho myšlenky jsou stále aktuální i dnes.

  John Muir zemřel 24. prosince 1914 v Los Angeles, ale jeho odkaz přežil. Díky jeho úsilí a vizi se zrodilo mnoho národních parků a ochranářských hnutí ve Spojených státech. Jeho jméno je spojeno s trvalým úsilím o zachování přírodního dědictví pro budoucí generace a jeho myšlenky jsou stále aktuální i dnes.