Mysl - Citáty o mysli

Nejkrásnější citáty o mysli.

 • Mysl - Citáty o mysli
  • Calvin Coolidge
   Vánoce nejsou čas ani období, ale stav mysli.
  • Dům není domov, pokud neobsahuje jídlo a oheň pro mysl i tělo.
   Benjamin Franklin
  • Ayn Rand
   Síla a mysl jsou protiklady.
  • Ovládání mysli je základem ovládání vlastního života.
   Robin S. Sharma Mnich, který prodal své ferrari
   Robin S. Sharma
  • Audrey Hepburn
   Nikdy na sebe nemyslím jako na ikonu. Co je v myslích jiných lidí, není v mé mysli.
  • Slabá mysl plodí slabé činy.
   Robin S. Sharma Mnich, který prodal své ferrari
   Robin S. Sharma
  • Paul McKenna
   Nevědomá mysl pracuje pomocí asociací.
   Paul McKenna Svět hypnózy
  • Mysl pohybuje hmotou.
   Vergilius
  • Michel de Montaigne
   Věk otiskuje více vrásek v mysli než na tváři.
  • Mysl člověka je jako hodiny, které se neustále zpožďují.
   William Hazlitt
  • Aristotelés
   Zákon je mysl bez rozumu.
  • Nevěřte své mysli.
   Anthony Doerr Jsou světla, která nevidíme
   Anthony Doerr
  • Joanne Rowling
   Mysl má mnoho vrstev a je složitá...nebo aspoň většina myslí je taková.
  • Omezena mysl pohlcuje světlo.
   Amiris Tisamir
  • Džaváharlál Néhrú
   Umění lidí je opravdovým zrcadlem jejich mysli.
  • Je to vaše mysl, která vytváří tento svět.
   Gautama Buddha
  • Cicero
   Naše mysl dovede, jak se zdá, představiti cokoli.
   Cicero O přirozenosti bohů 45 př. n. l.
  • Mysl je jistější než tělesno.
   Descartes Rene
  • Jim Morrison
   Kdo ovládá média, ovládá mysl.
  • Budeme-li považovat peklo za stav mysli, pak je peklo všude kolem nás.
   Miguel Ruiz
  • 1 2 3 »