Arthur Schopenhauer

Arthur Schopenhauer

* 22. února 1788
† 21. září 1860

Arthur Schopenhauer byl významný německý filosof 19. století. Byl hlasatelem pesimistické filosofie a ač zůstal za svého života téměř neznámý, svým přesvědčením o iracionálním základě světa výrazně ovlivnil mnoho pozdějších myslitelů, mj. Friedricha Nietzscheho.
( Wikiquote )

 • Citáty | Životopis
 • Hodnota náboženství závisí na větším či menším obsahu pravdy, kterou v sobě nese pod závojem alegorie.
  Řetězem kauzality, který je vpřed i vzad nekonečný, zůstávají v přírodě nedotčeny dvě bytosti: hmota a přírodní síly.
  Kdo ještě může plakat, ten nutně musí být schopen i lásky.
  Hmota je pouhou viditelností vůle, takže ji můžeme v jistém smyslu brát jako identickou s vůlí.
  Úsudek je operace našeho rozumu, díky níž ze dvou soudů, jejich porovnáním, vzniká třetí, aniž bychom přitom brali na pomoc poznání jiného druhu.
  Vzpomínka na větší utrpení, než jsou naše, utišuje naši bolest: pohled na cizí utrpení mírní utrpení vlastní.
  Všechno původní myšlení se děje v obrazech: proto je fantazie tak nutným nástrojem a hlavy bez fantazie nikdy nic velkého nevykonají.
  Morálka bez odůvodnění, tedy pouhé moralizování, nemůže působit, protože nemotivuje.
  Každá změna má svou příčinu v nějaké jiné, která jí bezprostředně předchází.
  Hegel je odporný, bezduchý šarlatán a bezpříkladný mazal nesmyslů.
  Knihy nenahrazují zkušenost, protože pojmy vždy zůstávají obecnými.
  Jak velmi je užití rozumu vázáno na slova, vidíme u hluchoněmých, kteří, když se nenaučili žádný druh řeči, vykazují sotva více inteligence než orangutáni a sloni.
  Člověk se v hloubce svého sebevědomí cítí věčný a nezničitelný, přesto však nemůže mít žádnou vzpomínku nad trvání svého života.
  Třech největších statků života; zdraví, mládí a svobody si nejsme vědomi pokud je máme, nýbrž teprve poté, co jsme je ztratili.
  Historie je sice věděním, ale žádnou vědou.
  Všechna zamilovanost, ať se tváří jakkoli étericky, má kořeny jedině v pohlavním pudu.
  Nejjednodušší a nejsprávnější definice poezie: umění, které pomocí slov uvádí do hry obrazotvornost.
  Skrytý prozaik hledá k myšlenkám rým; fušer k rýmu myšlenky.
  Optimismus je v zásadě neoprávněná sebechvála vlastního původce světa, vůle k životu, která se samolibě odráží ve svém díle: a úměrně tomu je nejen falešným, nýbrž i zhoubným učením.
  Je-li zrození skutečně vznikem z ničeho, pak je i smrt skutečným zničením.
  « 1 2 3 4 5 6 »