Arthur Schopenhauer

Arthur Schopenhauer

* 22. února 1788
† 21. září 1860

Arthur Schopenhauer byl významný německý filosof 19. století. Byl hlasatelem pesimistické filosofie a ač zůstal za svého života téměř neznámý, svým přesvědčením o iracionálním základě světa výrazně ovlivnil mnoho pozdějších myslitelů, mj. Friedricha Nietzscheho.
( Wikiquote )

 • Citáty | Životopis
 • Duch je podle své povahy svobodný pán, žádný robotní: daří se mu jen v tom, co dělá od sebe a rád.
  Rozum mají všichni, soudnost jen málokteří.
  Nejniternější jádro každého opravdového a skutečného poznání je názor; také z něho kořistí každá nová pravda.
  Sebevrah chce život a je pouze nespokojen s podmínkami, za nichž mu byl dán.
  Naše tělo je jen viditelnost, objektita naší vůle, a právě tak je každé těleso objektitou vůle na nějakém jejím stupni.
  Přítomnost je vždy nedostačující, budoucnost však nejistá, minulost neopakovatelná.
  Kapitoly národních dějin se v podstatě liší jen jmény a letopočty: vlastně bytostný obsah je všude týž.
  Co má vůle za cíl a čeho dosahuje v člověku, je v podstatě totéž a nic víc než to, co je jejím cílem ve zvířeti: výživa a rozmnožování.
  Obecně a všude je pravým symbolem přírody kruh, protože je schématem opakování: to je vskutku nejobecnější forma v přírodě, která ji provádí ve všem, od běhu hvězd až k smrti a vznikání organických bytostí.
  Síla a látka jsou neoddělitelné, protože jsou v zásadě jedno.
  Egoismus spočívá vlastně v tom, že člověk omezuje veškerou realitu na vlastní osobu, neboť se domnívá, že existuje jedině v ní, ne v jiných.
  Čtyři hlasy veškeré harmonie, tedy bas, tenor, alt a soprán, nebo základní tón, tercie, kvinta a oktáva, odpovídají čtyřem odstupňováním v řadě bytostí, tedy říši minerálů, rostlin, zvířat a člověka.
  Vůle, která vytváří základ naší vlastní bytosti, je táž, která o sobě dává vědět již v nejnižších, anorganických jevech.
  V řadě umění tvoří architektura a hudba oba krajní konce.
  Historie se nemůže chlubit stejnou předností jako ostatní vědy, neboť jí chybí základní charakter vědy, subordinace znalostí; místo toho vykazuje jejich pouhou koordinaci.
  Výtvarná umění je možné postrádat: celé národy, např. muslimské, jsou bez nich: ale bez hudby a poezie není žádný národ.
  Musíme se držet ne slov, ale pojmů. Nikdy by se nemluvilo o právu, kdyby neexistovalo bezpráví.
  Genialita není nic jiného než nejdokonalejší objektivita.
  Bezpráví prostřednictvím násilí není pro toho, kdo je činí, tak potupné jako bezpráví způsobené lstí.
  Skromnost není nic jiného než-li předstíraná pokora.
  « 1 2 3 4 5 6 »