Arthur Schopenhauer
Arthur Schopenhauer
* 22. února 1788
† 21. září 1860

Arthur Schopenhauer byl významný německý filosof 19. století. Byl hlasatelem pesimistické filosofie a ač zůstal za svého života téměř neznámý, svým přesvědčením o iracionálním základě světa výrazně ovlivnil mnoho pozdějších myslitelů, mj. Friedricha Nietzscheho.
( Wikiquote )

 • Citát č.9300 od Arthur Schopenhauer

 • Logika, dialektika a rétorika patří k sobě, neboť vytvářejí celek techniky rozumu.

 • Podobné citáty
  • Thomas Melle
   Psychologie je v zajetí logiky příčiny a následků.
   Thomas Melle Svět v zádech
  • Formule ϕ je pravdivá v teorii T, platí-li v každém modelu v teorie T.
   Kurt Gödel Gödelova věta o úplnosti
   Kurt Gödel
  • Ludwig Wittgenstein
   Věty logiky jsou tautologie.
   Ludwig Wittgenstein Tractatus logico-philosophicus
  • Existuje ženská logika. Mužská nikoli.
   Patricie Holečková
  • Jean Piaget
   Logika je zrcadlem myšlení, a nikoli naopak.
  • Nemůžeme dosáhnout pokroku, když budeme používat pouhou logiku.
   James Redfield
  • André Maurois
   Logika poezie nijak nemůže utrpět řečí. Může od ní všechno očekávat. Je zpěvem myšlenky, ale hudba ji leží při nohách.
  • Logika je jako ostří nože, ruka krvácí, když se ho dotkne.
   Rabíndranáth Thákur
  • Umberto Eco
   Logika může být k něčemu jen tehdy, jestliže ji ve správný okamžik odložíme.
  • Ačkoli logika obsa­huje vskutku mnoho pravidel velmi pravdivých a velmi dobrých, je mezi nimi přimíšeno tolik jiných buď škodlivých, nebo zbytečných.
   Descartes Rene
  • Leonhard Euler
   Logika je základem jistoty veškerého poznání.
  • Ženská logika je vítězství pudu nad rozumem.
   Francisco de Xaviero
  • Arthur Schopenhauer
   Logika, dialektika a rétorika patří k sobě, neboť vytvářejí celek techniky rozumu.
  • Šachy jsou uměním, které vyjadřuje vědu logiky.
   Michail Botvinnik
  • E.L. James
   Přijímám rozhodnutí založená na logice a skutečnosti.
  • Muž nemá s ženami diskutovat. Vyjde z toho vždy jako poražený. Logika v jejich rukou je vosk.
   Erich Maria Remarque
  • Arthur Conan Doyle
   Je to má stará zásada, že jakmile vyloučíte nemožné, všechno ostatní, co zbude, ať je to jakkoli nepravděpodobné, musí být pravda.
  • Logika je sice neotřesitelná, ale člověku, který chce žít, neodolá.
   Franz Kafka
  • Martin Luther
   Logika je ďáblova děvka.
  • Logika je věda, užitek z ní je placen v hotových.
   Avicenna