Arthur Schopenhauer

Arthur Schopenhauer

* 22. února 1788
† 21. září 1860

Arthur Schopenhauer byl významný německý filosof 19. století. Byl hlasatelem pesimistické filosofie a ač zůstal za svého života téměř neznámý, svým přesvědčením o iracionálním základě světa výrazně ovlivnil mnoho pozdějších myslitelů, mj. Friedricha Nietzscheho.
( Wikiquote )

 • Citáty | Životopis
 • Chtěl bych dát na misku vah autentický popis všech zločinů na účtu křesťanství a všech dobrých skutků, jež skutečně zplodilo.
  Lidé, jejichž smích je vždy afektovaný a nucený, mají toho v sobě intelektuálně a morálně málo.
  Genialita je podmíněna vášnivým temperamentem, flegmatický génius je nemyslitelný.
  Každá bytost bez výjimky působí s přísnou nutností, táž bytost však existuje a je tím, čím je, díky svobodě.
  Můžeme si představit formu bez hmoty; ne však opačně: protože hmota odloučená od formy by byla vůlí samou.
  Účelem umění je usnadnění poznání idejí světa.
  Intelekt je jako pouhá funkce mozku stižen zánikem těla; vůle však vůbec ne.
  Filosofie není nic jiného než správné, univerzální pochopení zkušenosti samé, pravým výkladem jejího smyslu a obsahu.
  Vědomí bez předmětu není žádné vědomí.
  Každý dosažený cíl je opět počátkem nějaké nové dráhy a pořád donekonečna.
  Příčina a účinek nejsou dvě tělesa, nýbrž dva postupné stavy těles.
  Pojem dobrý je bytostně relativní a označuje uměřenost nějakého objektu k jakémukoli určitému úsilí vůle.
  U mne je nazírání pramenem všeho poznání.
  Démony, bohy a svaté si člověk tvoří podle svého vlastního obrazu.
  Každý jednotlivý akt má nějaký účel.
  Vlastním protikladem vznešeného je něco, co se asi na první pohled nepovažuje: dráždivé.
  Bezpráví, jež mi někdo způsobí, mi nijak nedává právo způsobit bezpráví jemu.
  Celou podstatu světa abstraktně, obecně a zřetelně zopakovat v pojmech a zachytit ji jako reflektovaný obraz trvalými a vždy připravenými pojmy intelektu: to a nic jiného je filosofie.
  Ctnost sice vychází z poznání, ale nikoli z abstraktního, sdělitelného slovy, protože jinak by ji bylo možné abstraktně vyslovit a naučit.
  Je-li zvíře otrokem přítomnosti, nezná žádné jiné než bezprostředně smyslové motivy.
  « 1 2 3 4 5 6 »