Arthur Schopenhauer

Životopis Arthur Schopenhauer

* 22. února 1788
† 21. září 1860

Arthur Schopenhauer byl významný německý filosof 19. století. Byl hlasatelem pesimistické filosofie a ač zůstal za svého života téměř neznámý, svým přesvědčením o iracionálním základě světa výrazně ovlivnil mnoho pozdějších myslitelů, mj. Friedricha Nietzscheho.
( Wikiquote )

 • Arthur Schopenhauer se narodil 22. února 1788 v Gdaňsku a zemřel 21. září 1860 ve Frankfurtu nad Mohanem. Arthur byl německý filozof 19. století, hlasatel pesimistické filozofie a i když za svého života není moc známý, tím že přesvědčil svět o iracionálním základě, výrazně ovlivnil mnoho pozdějších myslitelů, například Friedricha Nietzscheho, Tolstoje, Richarda Wagnera a další autory:Ludwig Wittgenstein, Erwin Schrödinger, Otto Rank, Gustav Mahler, Joseph Campbell, Albert Einstein, Carl Jung, Thomas Mann, Emile Zola, Guy de Maupassant, Jorge Luis Borges, Samuel Beckett a mnoho dalších.

  Arthur byl synem gdaňského velkoobchodníka. Pět let po synově narození se otec přesídlil do Hamburku. Devátý až jedenáctý rok Arthur strávil u otcova přítele Le Havru. Tam se naučil dokonale francouzsky. Když bydlel půl roku v Anglii, seznámil se s anglickým jazykem a literaturou.

  Když mu bylo 16 let, učil se u hamburského obchodníka na otcovo přání. Otcova sebevražda (skok z okna), donutila matku Johannu Schopenhauerovou, aby se přesídlila do Výmaru. Zde se Arthur setkával například s Goethem, Schlegelovými.

  Dva roku studoval v Göttingenu, pak stejně dlouho v Berlíně. V roce 1815 promoval prací O čtverém koření věty o dostatečném důvodu. Další 4 roky žil v Drážďanech. Tam napsal spisy O vidění a barvách (1816) a pak napsal i své hlavní dílo Svět jako vůle a představa (1819).

  V roce 1820 se docentoval v Berlíně, ale po neúspěšném prvním semestru se stáhl do ústraní, protože všichni následovali slavného Hegela. V roce 1831 se vrátil zpátky do Berlína, kde vypukla cholera, které bohužel podlehl i Hegel. Arthur se proto odstěhoval do Frankfurtu nad Mohanem, kde žil až do své smrti.

  Svět jako představa - těmito slovy začíná Arthurova kniha, ale tuhle první část známe také od Kanta. Podle něho nám jsou všechny věci dány jako jevy. Arthur tímto navazuje na Kantovu nauku, kterou považuje za vstupní bránu ke své vlastní filozofii.

  "Osud nám míchá karty, my hrajeme." - Arthur Schopenhauer