Arthur Schopenhauer
Arthur Schopenhauer
* 22. února 1788
† 21. září 1860

Arthur Schopenhauer byl významný německý filosof 19. století. Byl hlasatelem pesimistické filosofie a ač zůstal za svého života téměř neznámý, svým přesvědčením o iracionálním základě světa výrazně ovlivnil mnoho pozdějších myslitelů, mj. Friedricha Nietzscheho.
( Wikiquote )

 • Citát č.9331 od Arthur Schopenhauer

 • Kdybychom mohli vidět do tajné dílny básníků, tak bychom desetkrát častěji shledali, že se hledá myšlenka k rýmu než rým k myšlence.

 • Podobné citáty
  • František Vymazal
   Báseň je lež, ale pěkná.
  • Věda je pro ty, kteří se učí; Poezie, pro ty, kteří vědí.
   Joseph Roux
  • William Hazlitt
   Poezie je vše, co stojí za zmínku v životě.
  • Básníkem překonávajícím pěvce všech dob je srdce snící mládeže!
   Edward Bulwer-Lytton
  • John Dryden
   Tanec je poezie nohou.
  • V poezii jsou dva obři, drsný Homér a jemný Shakespera. V hudbě máme také dva giganty, Beethovena, myslitele a supermyslitele Berlioze.
   Modest Petrovič Musorgskij
  • James Joyce
   Poezie je vzpoura proti umění.
  • Ti, kteří mají nejpěknější nápady a kteří je dovedou vyjádřit nejozdobněji a nej­půvabněji, byli by nejlepšími poety, i kdyby neznali pravidla poetiky.
   Rene Descartes
  • Saadi Yousef
   Básník by měl především důvěřovat svým smyslům a pochopit omamnou sílu poezie. Poezie je podobná tanci.
  • Poezie je bezpodmínečně nutná - jen kdybych věděl k čemu.
   Jean  Cocteau
  • John Keats
   Poezie země není nikdy mrtvá.
  • Na poezii se dívám jako na cosi, co jde do hloubky, zatímco próza se rozprostírá spíše do šířky, dává prostor k vyprávění. Mezi těmito dvěma žánry necítím velký rozdíl.
   Claire Genouxová
  • Arthur Schopenhauer
   Kdybychom mohli vidět do tajné dílny básníků, tak bychom desetkrát častěji shledali, že se hledá myšlenka k rýmu než rým k myšlence.
  • Výtvarná umění je možné postrádat: celé národy, např. muslimské, jsou bez nich: ale bez hudby a poezie není žádný národ.
   Arthur Schopenhauer
  • Jean Cocteau
   Poezii se člověk neoddává, on se jí obětuje.
  • Poezie je věcí techniky a melancholie. Nevím, co je více převládající.
   Vasco Graça Moura
  • Arthur Schopenhauer
   Nejjednodušší a nejsprávnější definice poezie: umění, které pomocí slov uvádí do hry obrazotvornost.
  • Skrytý prozaik hledá k myšlenkám rým; fušer k rýmu myšlenky.
   Arthur Schopenhauer
  • Vladimir Nabokov
   Poezie se znaží uchopit tajemství iracionálna pomocí racionálních slov.
  • Poezie je samou krví svobody.
   František Halas