Arthur Schopenhauer
Arthur Schopenhauer
* 22. února 1788
† 21. září 1860

Arthur Schopenhauer byl významný německý filosof 19. století. Byl hlasatelem pesimistické filosofie a ač zůstal za svého života téměř neznámý, svým přesvědčením o iracionálním základě světa výrazně ovlivnil mnoho pozdějších myslitelů, mj. Friedricha Nietzscheho.
( Wikiquote )

 • Citát č.9244 od Arthur Schopenhauer

 • Jedině vůle je trvalá a neměnná ve vědomí.

 • Podobné citáty
  • Eckhart Tolle
   Jsi-li přítomen, cítíš duši všeho. Cítíš jedno vědomí v každém stvoření a pak vše miluješ jako sám sebe.
   Eckhart Tolle Naši andělé strážní
  • Jsi tam, kde jsou tvé myšlenky; protože jsi své vědomí.
   Guy Ballard
  • Georg Wilhelm Friedrich Hegel
   Dějiny světa jsou vývojem svobody vědomí.
  • Vědomí je poklad, ale konání je klíčem k jeho truhle.
   Rhonda Byrne Kouzlo 2012
   Rhonda Byrne
  • Baltasar Gracián
   Člověk bez vědomí - svět v temnotě.
  • Jedině vůle je trvalá a neměnná ve vědomí.
   Arthur Schopenhauer
  • Arthur Schopenhauer
   Jak málo je možné, aby se těleso octlo v pohybu bez příčiny, tak stejně málo možné je, aby myšlenka vstoupila do vědomí bez podnětu.
  • Vědomí vždy vytváří hmotu, nikdy ne naopak.
   Jane Roberts
  • Jane Roberts
   Vědomí vytváří formu, ne naopak.
  • Schopnost měnit formu je vrozená vlastnost vědomí.
   Jane Roberts
  • Jane Roberts
   Vědomí je způsob vnímání různých dimenzí reality.
  • Vědomí bez předmětu není žádné vědomí.
   Arthur Schopenhauer
  • Joseph Murphy
   Nekonečná moudrost podvědomí bude vždy a přímo reagovat na vaše vědomé myšlení.
  • Neexistuje žádná jiná objektivní realita než ta, která je formována vědomím.
   Jane Roberts
  • Arthur Schopenhauer
   Vědomí je pouhá hladina našeho ducha, z něhož máme, jako ze zeměkoule, jen její slupku, ne nitro.
  • Často jsem trpěl vědomím, že na mnohých farmách se čtou příběhy o trollech a pohádky plné vulgarit a pověr.
   Hannes Finnsson
  • Miroslav Tyrš
   Vítězstvím nad sebou se radosti nedosáhne. Zbude leda vědomí, že se člověk nepoddal.
  • Výskok z letadla a volný pád je extrémně obohacující zážitek. Otevření se životně kritickým situacím přináší poznání a pomáhá rozšiřovat vědomí.
   Karel Janeček
  • Antoine de Saint-Exupéry
   Prostor vědomí je pranepatrný. Vejde se tam vždy jen jeden problém.
  • Vědomí je skutečná podstata vesmíru.
   Stuart Hameroff