Arthur Schopenhauer
Arthur Schopenhauer
* 22. února 1788
† 21. září 1860

Arthur Schopenhauer byl významný německý filosof 19. století. Byl hlasatelem pesimistické filosofie a ač zůstal za svého života téměř neznámý, svým přesvědčením o iracionálním základě světa výrazně ovlivnil mnoho pozdějších myslitelů, mj. Friedricha Nietzscheho.
( Wikiquote )

 • Citát č.9223 od Arthur Schopenhauer

 • Jak málo je možné, aby se těleso octlo v pohybu bez příčiny, tak stejně málo možné je, aby myšlenka vstoupila do vědomí bez podnětu.

 • Podobné citáty
  • Markýz Laplace
   Současný stav světa je důsledkem jeho minulosti a příčinou své budoucnosti - kdyby existoval dostatečně mohutný intelekt, který by dosadil do jediného vzorce všechna data o pohybu jak těch největších, tak nejmenších částí, neexistovalo by pro něj nic neurčitého.
  • Psychologie je v zajetí logiky příčiny a následků.
   Thomas Melle Svět v zádech
   Thomas Melle
  • Lev Nikolajevič Tolstoj
   Příčiny historické události neexistují a nemohou existovat kromě jediné prapříčiny všech příčin.
   Lev Nikolajevič Tolstoj Vojna a mír IV.
  • Žádná příčina neodůvodňuje úmrtí nevinných lidí.
   Albert Camus
  • Hermes Trismegistos
   Podívej se na příčinu, kterou přineseš do bytí a určitě uvidíš, že všechno je následek.
  • Každý výsledek má svou příčinu, a každé dilema má řešení.
   Anthony Doerr Jsou světla, která nevidíme
   Anthony Doerr
  • Hermes Trismegistos
   Všechny následky vyrostli z prvotní příčiny.
  • Jak málo je možné, aby se těleso octlo v pohybu bez příčiny, tak stejně málo možné je, aby myšlenka vstoupila do vědomí bez podnětu.
   Arthur Schopenhauer
  • Arthur Schopenhauer
   Každá změna má svou příčinu v nějaké jiné, která jí bezprostředně předchází.
  • Každá myšlenka něco způsobí - je příčinou; a každá situace je způsobena něčím - je účinkem.
   Joseph Murphy
  • Arthur Schopenhauer
   Příčina a účinek nejsou dvě tělesa, nýbrž dva postupné stavy těles.
  • Vaše vlastní podvědomí vám nabídne řešení pro každý problém a skrývá příčinu každého účinku.
   Joseph Murphy
  • Alžběta
   Krása je příčinou a účelem všech věcí.
  • Každá činnost ve vesmíru je výsledkem předcházející příčiny a zároveň příčinou následující činnosti.
   H.P. Blavatská Karma: zákon příčin a důsledků
   H.P. Blavatská
  • H.P. Blavatská
   V životě nedochází k náhlým změnám ani k náhodám. Vše má svoji příčinu.
   H.P. Blavatská Karma: zákon příčin a důsledků
  • Válka je jen efekt, nikoliv příčina.
   Marianne Williamson
  • John Herschel
   Jsou-li si dva jevy velmi důkladně a nápadně podobné, a je-li současně příčina jednoho z nich zřejmá, bude stěží možné nesouhlasit s podobnou příčinou i druhého jevu, i když jako taková není jasně viditelná.
  • Nikdo jiný, jen já sám jsem příčinou svého pádu. Byl jsem svým hlavním nepřítelem, strůjcem svých neštěstí. Chtěl jsem příliš mnoho obejmout.
   Napoleon Bonaparte
  • Stefan Napierski
   Typická žena neví, vazby mezi příčinou a následkem.
  • Největší příčina změny společnosti dnešních dnů je, že lidé už nevěří v ortodoxní náboženství. Chodí do kostela, ale už nevěří v Boha.
   Li Hongzhi