Arthur Schopenhauer
Arthur Schopenhauer
* 22. února 1788
† 21. září 1860

Arthur Schopenhauer byl významný německý filosof 19. století. Byl hlasatelem pesimistické filosofie a ač zůstal za svého života téměř neznámý, svým přesvědčením o iracionálním základě světa výrazně ovlivnil mnoho pozdějších myslitelů, mj. Friedricha Nietzscheho.
( Wikiquote )

 • Citát č.9223 od Arthur Schopenhauer

 • Jak málo je možné, aby se těleso octlo v pohybu bez příčiny, tak stejně málo možné je, aby myšlenka vstoupila do vědomí bez podnětu.

 • Podobné citáty
  • Albert Camus
   Žádná příčina neodůvodňuje úmrtí nevinných lidí.
  • Podívej se na příčinu, kterou přineseš do bytí a určitě uvidíš, že všechno je následek.
   Hermes Trismegistos
  • Anthony Doerr
   Každý výsledek má svou příčinu, a každé dilema má řešení.
   Anthony Doerr Jsou světla, která nevidíme
  • Všechny následky vyrostli z prvotní příčiny.
   Hermes Trismegistos
  • Arthur Schopenhauer
   Jak málo je možné, aby se těleso octlo v pohybu bez příčiny, tak stejně málo možné je, aby myšlenka vstoupila do vědomí bez podnětu.
  • Každá změna má svou příčinu v nějaké jiné, která jí bezprostředně předchází.
   Arthur Schopenhauer
  • Joseph Murphy
   Každá myšlenka něco způsobí - je příčinou; a každá situace je způsobena něčím - je účinkem.
  • Příčina a účinek nejsou dvě tělesa, nýbrž dva postupné stavy těles.
   Arthur Schopenhauer
  • Joseph Murphy
   Vaše vlastní podvědomí vám nabídne řešení pro každý problém a skrývá příčinu každého účinku.
  • Krása je příčinou a účelem všech věcí.
   Alžběta
  • H.P. Blavatská
   Každá činnost ve vesmíru je výsledkem předcházející příčiny a zároveň příčinou následující činnosti.
   H.P. Blavatská Karma: zákon příčin a důsledků
  • V životě nedochází k náhlým změnám ani k náhodám. Vše má svoji příčinu.
   H.P. Blavatská Karma: zákon příčin a důsledků
   H.P. Blavatská
  • Marianne Williamson
   Válka je jen efekt, nikoliv příčina.
  • Jsou-li si dva jevy velmi důkladně a nápadně podobné, a je-li současně příčina jednoho z nich zřejmá, bude stěží možné nesouhlasit s podobnou příčinou i druhého jevu, i když jako taková není jasně viditelná.
   John Herschel
  • Napoleon Bonaparte
   Nikdo jiný, jen já sám jsem příčinou svého pádu. Byl jsem svým hlavním nepřítelem, strůjcem svých neštěstí. Chtěl jsem příliš mnoho obejmout.
  • Typická žena neví, vazby mezi příčinou a následkem.
   Stefan Napierski
  • Li Hongzhi
   Největší příčina změny společnosti dnešních dnů je, že lidé už nevěří v ortodoxní náboženství. Chodí do kostela, ale už nevěří v Boha.
  • Každá činnost ve vesmíru je výsledkem předcházející příčiny a zároveň příčinou následující činnosti. Vzniká nepřetržitý řetěz příčin a důsledků, jejichž realizace představuje život vesmíru.
   Helena Blavatská Karma: zákon příčin a důsledků
   Helena Blavatská
  • František Bardon
   Každá myšlenka, každé slovo a každý čin zanechávají ve světě příčiny.
  • Mějte na paměti tři základní principy: příčinu, důsledek a spravedlnost. Odstraníme-li příčinu, odstraníme i důsledek. S pomocí spravedlnosti pak dáme každému, co jeho jest.
   Raymundus Lullus