Arthur Schopenhauer
Arthur Schopenhauer
* 22. února 1788
† 21. září 1860

Arthur Schopenhauer byl významný německý filosof 19. století. Byl hlasatelem pesimistické filosofie a ač zůstal za svého života téměř neznámý, svým přesvědčením o iracionálním základě světa výrazně ovlivnil mnoho pozdějších myslitelů, mj. Friedricha Nietzscheho.
( Wikiquote )

 • Citát č.9223 od Arthur Schopenhauer

 • Jak málo je možné, aby se těleso octlo v pohybu bez příčiny, tak stejně málo možné je, aby myšlenka vstoupila do vědomí bez podnětu.

 • Podobné citáty
  • Hermes Trismegistos
   Podívej se na příčinu, kterou přineseš do bytí a určitě uvidíš, že všechno je následek.
  • Každý výsledek má svou příčinu, a každé dilema má řešení.
   Anthony Doerr Jsou světla, která nevidíme
   Anthony Doerr
  • Hermes Trismegistos
   Všechny následky vyrostli z prvotní příčiny.
  • Jak málo je možné, aby se těleso octlo v pohybu bez příčiny, tak stejně málo možné je, aby myšlenka vstoupila do vědomí bez podnětu.
   Arthur Schopenhauer
  • Arthur Schopenhauer
   Každá změna má svou příčinu v nějaké jiné, která jí bezprostředně předchází.
  • Každá myšlenka něco způsobí - je příčinou; a každá situace je způsobena něčím - je účinkem.
   Joseph Murphy
  • Arthur Schopenhauer
   Příčina a účinek nejsou dvě tělesa, nýbrž dva postupné stavy těles.
  • Vaše vlastní podvědomí vám nabídne řešení pro každý problém a skrývá příčinu každého účinku.
   Joseph Murphy
  • Alžběta
   Krása je příčinou a účelem všech věcí.
  • Každá činnost ve vesmíru je výsledkem předcházející příčiny a zároveň příčinou následující činnosti.
   H.P. Blavatská Karma: zákon příčin a důsledků
   H.P. Blavatská
  • H.P. Blavatská
   V životě nedochází k náhlým změnám ani k náhodám. Vše má svoji příčinu.
   H.P. Blavatská Karma: zákon příčin a důsledků
  • Válka je jen efekt, nikoliv příčina.
   Marianne Williamson
  • John Herschel
   Jsou-li si dva jevy velmi důkladně a nápadně podobné, a je-li současně příčina jednoho z nich zřejmá, bude stěží možné nesouhlasit s podobnou příčinou i druhého jevu, i když jako taková není jasně viditelná.
  • Nikdo jiný, jen já sám jsem příčinou svého pádu. Byl jsem svým hlavním nepřítelem, strůjcem svých neštěstí. Chtěl jsem příliš mnoho obejmout.
   Napoleon Bonaparte
  • Stefan Napierski
   Typická žena neví, vazby mezi příčinou a následkem.
  • Největší příčina změny společnosti dnešních dnů je, že lidé už nevěří v ortodoxní náboženství. Chodí do kostela, ale už nevěří v Boha.
   Li Hongzhi
  • Helena Blavatská
   Každá činnost ve vesmíru je výsledkem předcházející příčiny a zároveň příčinou následující činnosti. Vzniká nepřetržitý řetěz příčin a důsledků, jejichž realizace představuje život vesmíru.
   Helena Blavatská Karma: zákon příčin a důsledků
  • Každá myšlenka, každé slovo a každý čin zanechávají ve světě příčiny.
   František Bardon
  • Raymundus Lullus
   Mějte na paměti tři základní principy: příčinu, důsledek a spravedlnost. Odstraníme-li příčinu, odstraníme i důsledek. S pomocí spravedlnosti pak dáme každému, co jeho jest.
  • Každá příčina vyvolává příslušný účinek. Tento zákon platí ve všem za nejvznešenější a nejvyšší.
   František Bardon