rok 1870

Citáty a výročí pro 1870

 • rok 1870 | Citáty | Narození | Zemřelí
  • František Josef I.
   Nic nemůže nám více na srdci ležeti, jako trvanlivé uspokojení Našeho Českého národa.
   František Josef I. Císařská slova 1870
  • My jsme sobě dobře vědomi lesku, jímžto koruna Našeho království Českého vážnost a moc Našeho mocnářství obestřela.
   František Josef I. Císařská slova 1870
   František Josef I.
  • František Josef I.
   V této době těžkých svízelů nadějeme Se do vlastenecké mysli všech, že pominouce záležitosti vnitřní obrátí zřetel k obecným úkolům, lásky k vlasti a k vyšším účelům společného snažení.
   František Josef I. Císařská slova 1870
 • Události roku 1870. Co se stalo v roce 1870.
 • 1870 - 1871 Prusko-francouzská válka.