Josemaría Escrivá de Balaguer
Josemaría Escrivá de Balaguer
* 09. ledna 1902
† 26. června 1975

Svatý Jose María Julián Mariano Escrivá de Balaguer y Albas byl zakladatel náboženského hnutí Opus Dei a španělský katolický kněz.
( Wikicitáty )

 • Citát č.32412 od Sv. Josemaría Escrivá

 • Když ten, kdo vede, je pesimistou a člověkem nedůvěřivým, snadno upadne v tyranství.

 • Podobné citáty
  • Alan Watts
   Je-li Bůh všemohoucí a věčný v metafyzickém smyslu, pak jak může být nezodpovědný za původ zla?
   Alan Watts Svrchovaná totožnost
  • Zdá se, že ani věřící ani nevěřící si nejsou vědomi toho, že náboženství má povahu analogie.
   Alan Watts Svrchovaná totožnost
   Alan Watts
  • Alan Watts
   Nebe se zdá být nad námi, ale ve skutečnosti žijeme v jeho středu.
   Alan Watts Svrchovaná totožnost
  • Je přesnější říkat, že intelektuální poznání se spíše realizuje než dosahuje, neboť pojem "realizace" v sobě zahrnuje objevení něčeho, co je již přítomno, nebo co je darováno.
   Alan Watts Svrchovaná totožnost
   Alan Watts
  • Sv. Terezie z Avily
   Slova boží se velmi liší od lidských a jediné obsáhne víc, než by rozum náš dovedl tak rychle postihnout.
   Sv. Terezie z Avily Hrad nitra
  • Ó, Bože, jaká jsou to trápení vnitřní i vnější, kterými člověk trpí dříve než vejde do sedmé komnaty!
   Sv. Terezie z Avily Hrad nitra
   Sv. Terezie z Avily
  • Sv. Terezie z Avily
   Kde je pokora, tam je člověku spíše trapno, slyší-li vlastní chválu.
   Sv. Terezie z Avily Hrad nitra
  • Rozum je schopnost generalizovat z jednotlivostí.
   Alan Watts Svrchovaná totožnost
   Alan Watts
  • Alan Watts
   Význam slova intelekt byl degradován stejným způsobem jako význam slova "metafyzika".
   Alan Watts Svrchovaná totožnost
  • Čínská klasická kniha, známá jako Tao Te King se může číst rovnocenně jako příručka metafyziky, přírodní filosofie, státnictví či vedení osobního života.
   Alan Watts Svrchovaná totožnost
   Alan Watts
  • Sv. Terezie z Avily
   Bolí nás někdy celé tělo, je-li však přitom hlava zdráva, nerozbolí se z toho hlava, že bolí tělo.
   Sv. Terezie z Avily Hrad nitra
  • Ó, slepoto lidská! Kdy jen, kdy bude sňata pozemská ta rouška z našich očí?
   Sv. Terezie z Avily Hrad nitra
   Sv. Terezie z Avily
  • Sv. Terezie z Avily
   Často se duši zároveň se slovy naznačí beze slov víc, než slova obsáhnou.
   Sv. Terezie z Avily Hrad nitra
  • Naděje, že moderní svět, takový jaký jej nyní známe, nalezne vůbec někdy princip jednoty, je vskutku krajně malá.
   Alan Watts Svrchovaná totožnost
   Alan Watts
  • Alan Watts
   Existuje snad lidstvo jen proto, aby si sloužilo, a je-li tomu tak, k čemu si má sloužit?
   Alan Watts Svrchovaná totožnost
  • Moderní protestantismus se stal tak mlhavým, nejistým a zmateným ve věcech nauky, že jeho jediným poutem a také jeho jediným učením je morálka, založena na vnějším napodobování osobního chování Ježíšova.
   Alan Watts Svrchovaná totožnost
   Alan Watts
  • Alan Watts
   Bezprostřední nebezpečí čistě technologického pokroku je dostatečně zjevné v podobě atomové bomby a nemusí být dále zdůrazňováno.
   Alan Watts Svrchovaná totožnost
  • Myšlení je svobodné, aby odhalovalo realitu, aby přišlo na to, co člověk vlastně je.
   Alan Watts Svrchovaná totožnost
   Alan Watts
  • Alan Watts
   Svoboda myšlení není sama o sobě cílem, a když se o ni usiluje jen pro ni samotnou, končí naprostým chaosem.
   Alan Watts Svrchovaná totožnost
  • Ačkoliv se tu pojednává jen o sedmi komnatách, přece je při každé nahoře i dole a po stranách mnoho jiných místností s krásnými zahradami a studánkami a s bludišti a s věcmi tak rozkošnými, že zatoužíte rozplynout se ve chválách na velikého Boha, který ten hrad stvořil podle svého obrazu a podobenství.
   Sv. Terezie z Avily Hrad nitra
   Sv. Terezie z Avily