Nikola Tesla
Nikola Tesla
* 10. července 1856
† 07. ledna 1943

Nikola Tesla byl americký vynálezce srbského původu, fyzik a konstruktér elektrických strojů, zařízení a přístrojů. Mimo jiné vynalezl asynchronní motor a jeho práce formovaly základ moderních systémů na vícefázový střídavý proud.
( Wikipedia , Facebook )

 • Citát č.28150 od Nikola Tesla

 • Sotva existuje předmět, který by nemohl být matematicky pojednán.

 • Podobné citáty
  • Radka Denemarková
   Egoismus dělá člověka nešťastným a nespokojeným.
   Radka Denemarková Hodiny z olova
  • Boží děti putují po Jeho cestách v dětinské důvěře. Svoji naději vkládají v Něho. Když klopýtnou, On je opět pozvedá – a místo, aby se zastavily a zlořečily kameni, o který zakoply, dá jim milost v lásce pokračovat, když se pro svůj pád pokoří!
   sv. Vincenc z Pauly
  • Nassim Taleb
   Ani svědomité zkoumání minulosti do nejmenšího detailu nám nedovolí, abychom dějinám lidově řečeno viděli do hlavy. Nabízí pouze iluzi pochopení.
   Nassim Taleb Černá labuť
  • Sliby se mají plnit.
   Joanne Rowlingová Harry Potter a Tajemná komnata
   Joanne Rowlingová
  • Jack Kerouac
   Thoreaua z hlediska kontemplativní mystiky.
  • Byla jen další rozbitá panenka, která snila o klukovi s lepidlem.
   Atticus Láskou ji nespoutáš
   Atticus
  • J.R.R. Tolkien
   Budoucnost, dobrá či zlá, nebyla zapomenuta, ale neměla žádnou moc nad přítomností.
   J.R.R. Tolkien Pán prstenů
  • Sociologové už dlouho vědí, že pokud jde o sebehodnocení, trpíme většinou přílišnou sebedůvěrou.
   Adam Grant Originály, jak nonkonformisté hýbou světem
   Adam Grant
  • William Blake
   Všechno, co žije, nežije osamoceno, nežije samo pro sebe.
  • Je nutno cvičit se v lásce k bližnímu, a to velkou vnější přívětivostí vůči němu.
   sv. František Saleský
  • Rupi Kaur
   Rozpláču se už, když slyším tvůj hlas.
   Rupi Kaur Mléko a med
  • Lyže si člověk musí nosit sám, dokud z něj není takový borec, že mu je někdo nosí.
   Paolo Giordano Osamělost prvočísel
   Paolo Giordano
  • Francois Villon
   Já dobře vím, že hříšný jsem, však Tvůrce, jenž mne z prachu zdvih, nechce mne přec mít umrlcem; chce, abych kál se z hříchů svých.
  • Demokracie uznává kvalifikaci a autoritu, jenže autorita v demokracii neznamená politickou a stavovskou vyvýšenost a výsady, nýbrž politickou a administrativní způsobilost, odbornou kvalitu.
   Tomáš G. Masaryk
  • sv. Vincenc z Pauly
   Nejprve upři svůj zrak na vlastní ubohost, potom pohlédni k Božímu milosrdenství a zabývej se více Jeho dokonalostí než svou nedokonalostí.
  • Něco půjčit je totéž jako to zahodit.
   Radka Denemarková Hodiny z olova
   Radka Denemarková
  • Charles Wheelan
   Obor behaviorální ekonomie se vyvinul jako sloučení ekonomie s psychologii.
   Charles Wheelan Odhalená ekonomie
  • To, že ve svém oboru sbíráme zkušenosti, zároveň znamená, že se stáváme oběťmi obecných prototypů.
   Adam Grant Originály, jak nonkonformisté hýbou světem
   Adam Grant
  • Edward Snowden
   Souhlas společnosti není souhlasem pokud není společnost informovaná.
  • Kdo říká sbohem, jakmile cesta ztemní, je nevěrný.
   J.R.R. Tolkien Pán prstenů
   J.R.R. Tolkien