Nikola Tesla vynálezy

1913
Teslova Turbína
1896
Elektrický kondenzátor
1896
Zařízení na výrobu ozonu
1893
Teslův oscilátor
1891
Teslův Transformátor
1888
Bezdrátový přenos elektřiny
1888
Tepelně magnetický motor
1887
Asynchronní motor (elektromotor na střídavý proud)
1886
Elektrická oblouková lampa
1886
Regulátor pro dynamo elektrických strojů