Nikola Tesla
Nikola Tesla
* 10. července 1856
† 07. ledna 1943

Nikola Tesla byl americký vynálezce srbského původu, fyzik a konstruktér elektrických strojů, zařízení a přístrojů. Mimo jiné vynalezl asynchronní motor a jeho práce formovaly základ moderních systémů na vícefázový střídavý proud.
( Wikipedia , Facebook )

 • Citát č.27931 od Nikola Tesla

 • Válce nelze zabránit, dokud se neodstraní fyzický důvod pro její vypuknutí.

 • Podobné citáty
  • Tomáš G. Masaryk
   Demokracie předpokládá obecný smysl pro pořádek.
  • Egoismus dělá člověka nešťastným a nespokojeným.
   Radka Denemarková Hodiny z olova
   Radka Denemarková
  • sv. Vincenc z Pauly
   Boží děti putují po Jeho cestách v dětinské důvěře. Svoji naději vkládají v Něho. Když klopýtnou, On je opět pozvedá – a místo, aby se zastavily a zlořečily kameni, o který zakoply, dá jim milost v lásce pokračovat, když se pro svůj pád pokoří!
  • Ani svědomité zkoumání minulosti do nejmenšího detailu nám nedovolí, abychom dějinám lidově řečeno viděli do hlavy. Nabízí pouze iluzi pochopení.
   Nassim Taleb Černá labuť
   Nassim Taleb
  • Joanne Rowlingová
   Sliby se mají plnit.
   Joanne Rowlingová Harry Potter a Tajemná komnata
  • Thoreaua z hlediska kontemplativní mystiky.
   Jack Kerouac
  • Atticus
   Byla jen další rozbitá panenka, která snila o klukovi s lepidlem.
   Atticus Láskou ji nespoutáš
  • Budoucnost, dobrá či zlá, nebyla zapomenuta, ale neměla žádnou moc nad přítomností.
   J.R.R. Tolkien Pán prstenů
   J.R.R. Tolkien
  • Adam Grant
   Sociologové už dlouho vědí, že pokud jde o sebehodnocení, trpíme většinou přílišnou sebedůvěrou.
   Adam Grant Originály, jak nonkonformisté hýbou světem
  • Všechno, co žije, nežije osamoceno, nežije samo pro sebe.
   William Blake
  • sv. František Saleský
   Je nutno cvičit se v lásce k bližnímu, a to velkou vnější přívětivostí vůči němu.
  • Rozpláču se už, když slyším tvůj hlas.
   Rupi Kaur Mléko a med
   Rupi Kaur
  • Paolo Giordano
   Lyže si člověk musí nosit sám, dokud z něj není takový borec, že mu je někdo nosí.
   Paolo Giordano Osamělost prvočísel
  • Já dobře vím, že hříšný jsem, však Tvůrce, jenž mne z prachu zdvih, nechce mne přec mít umrlcem; chce, abych kál se z hříchů svých.
   Francois Villon
  • Tomáš G. Masaryk
   Demokracie uznává kvalifikaci a autoritu, jenže autorita v demokracii neznamená politickou a stavovskou vyvýšenost a výsady, nýbrž politickou a administrativní způsobilost, odbornou kvalitu.
  • Nejprve upři svůj zrak na vlastní ubohost, potom pohlédni k Božímu milosrdenství a zabývej se více Jeho dokonalostí než svou nedokonalostí.
   sv. Vincenc z Pauly
  • Radka Denemarková
   Něco půjčit je totéž jako to zahodit.
   Radka Denemarková Hodiny z olova
  • Obor behaviorální ekonomie se vyvinul jako sloučení ekonomie s psychologii.
   Charles Wheelan Odhalená ekonomie
   Charles Wheelan
  • Adam Grant
   To, že ve svém oboru sbíráme zkušenosti, zároveň znamená, že se stáváme oběťmi obecných prototypů.
   Adam Grant Originály, jak nonkonformisté hýbou světem
  • Souhlas společnosti není souhlasem pokud není společnost informovaná.
   Edward Snowden