Vadim Zeland
Vadim Zeland

Vadim Zeland je současný ruský mystik a spisovatel.
( Wikipedia [EN] )

 • Citát č.12772 od Vadim Zeland

 • Realita disponuje nekonečnou mnohotvárností forem projevu.

 • Podobné citáty
  • Alois Adlof
   Pověra je vždy protikladem víry, podobně jako je padělaná mince vždy protikladem mince pravé.
  • Prakticky každý aktivista, kterého jsem kdy potkal, ať záměrně nebo častěji nevědomky zveličuje problém, za nějž bojuje.
   Hans Rosling Faktomluva
   Hans Rosling
  • Guy Kawasaki
   Neplaťte si skeptika s cynikem – skeptik pochybuje, cynik ví.
   Guy Kawasaki Okouzlení
  • Není-liž to něco velikého a podivného, že naše tělo na výsosti trůní, a že andělé a archandělé se jemu klaní?
   sv. Jan Zlatoústý
  • Oldřich Eliáš
   Astrologie jako věda převážně empirická, nevyžaduje zvláštních supranormálních schopností svých žáků, a po své stránce theoretické jest v základě všem přístupná a naučitelná.
   Oldřich Eliáš Úvod do magie
  • Realita není danost, není trpná. Skutečnost vyžaduje aktivní participaci člověka.
   Tomáš Sedláček Ekonomie dobra a zla
   Tomáš Sedláček
  • Pat Rodegast
   Jste stvořitelem. Jste stvořením.
   Pat Rodegast Emanuelova kniha
  • V medicíně je často nutné volit mezi známou, pohodlnou, vyšlapanou cestou a zkoušením něčeho nového.
   Sanjay Gupta Cheating Death
   Sanjay Gupta
  • Alois Adlof
   Když budeš jasně odsuzovat hřích, všechny milovníky hříchu to bude osobně urážet.
  • Kluci nejsou tak upovídaní ani zvědaví jako holky.
   Alena Mornštajnová Tiché roky
   Alena Mornštajnová
  • Sv. Josemaría Escrivá
   Zdá se, že panuje pokoj, ale nepřítel Boží nespí... – naslouchá, ale rovněž srdce Ježíšovo. To je má naděje.
  • Poznám, že by z mé strany byla skutečná hloupost vzdát se čehokoliv jen proto, že bych tím jinému připravil neštěstí.
   Markýz de Sade Julietta čili Slasti neřesti
   Markýz de Sade
  • William Shakespeare
   Mír klidný v srdci tvém se uhosti tak sladce jako v mém!
   William Shakespeare Romeo a Julie
  • Nechci svým dílem dosáhnout nesmrtelnosti, chci jí dosáhnout tím že nezemřu.
   Woody Allen
  • Daniel G. Amen
   Mozek je hardware duše.
   Daniel G. Amen Změňte mozek, změňte život
  • Muži obecně vypadají lépe než na fotografiích a ženy hůře.
   Guy Kawasaki Okouzlení
   Guy Kawasaki
  • Chalíl Džibrán
   Lampa moudrosti pohasíná; je nejvyšší čas doplnit olej.
   Chalíl Džibrán Slzy a úsměv
  • Nic nedokáže lidi sjednotit tak jako velká idea.
   Hans Rosling Faktomluva
   Hans Rosling
  • C. J. Tudorová
   Jablko nepadá daleko od zkaženého stromu.
   C. J. Tudorová Kříďák
  • Když člověk žije jinak než k čemu druhé nabádá, tak to může mnohého odradit.
   John Bunyan Poutníkova cesta
   John Bunyan