Citát

Citát č.12671 od Vadim Zeland

Člověk, jenž není obdařen úspěchem, běduje nad svým osudem.Když je něco shnilé zevnitř, nikdo s tím prostě nic nenadělá.
Jsou lidé, kteří potřebují teprve příležitost k tomu, aby byli ctnostní.
Prvním překvapením na pěšince, pokryté již svěžími a bledými paprsky, byla květina, která mi řekla své jméno.
Učenci musí pravdu, zahrnutou v činech prostých lidí, vytříbit v pojmy...
V kritických okamžicích dokonce i nejmocnější potřebují nejslabší.
Lidé se nikdy nevzdávají svých svobod, ale určitých iluzí.
Víra je síla nepřímo konající zázraky. Vírou mohu v každém okamžiku učinit zázrak pro sebe - a často i pro druhé, pokud mají ve mne víru… Pravá víra je zaměřena jen k věcem jiného světa. Víra je počitek procitání a působení a cítění v jiném světě.
Víra je pták, který cítí světlo, když před svítáním je ještě tma.
Čím více milujeme a darujeme se, tím většího významu a hodnoty nabývá náš život.
Dejte dětem lásku, smích a mír a ne AIDS.
Mnozí lámové dokáží sedět nazí ve sněhu a pouhou myšlenkou sníh v okruhu okolo sebe rozpustit.
V lásce lze vše posvětit, ale také znesvětit a pošpinit.
Jen Duše je svobodná v prostoru, má život, který je skutečně životem. Všechno ostatní je jen otroctvím, poutem, od kterého se je třeba osvobodit.
Všechna kacířství jsou jen praporem vzpoury proti vyloučení.
Podle původu jsem se narodil, abych vládl.
Ženy si navzájem půjčují vše, ne však šaty, muže a krásu.
Se špatnou náladou se stárne velmi rychle.
Žít věrně, bojovat statečně a umírat smíchy.
Když milujete, využíváte nejvyšší moc ve vesmíru.
V naději silná je víra.

Výročí

Kategorie citátů

Nové životopisy


Další Citáty Motivační, O Bohu, O bolesti, O hudbě, O koních, O lásce, O módě, O moudrosti, O mužích, Nenávist, Přátelství, O pravdě, Peníze, Práce, O psech, Rodina, Smutek, O strachu, Štěstí, Úspěch, Tajemství, O vítězství, Zklamání, O ženách, Život