rok 1948

Citáty a výročí pro 1948

 • rok 1948 | Citáty | Narození | Zemřelí
  • Claude Shannon
   Ztráta informací představuje v abstraktním smyslu pouhý nárůst entropie nebo nejistotu přijetí nějakého sdělení.
  • Jestliže myšlenka světové vlády není realistická, pak lze od naší budoucnosti realisticky očekávat je jedno: naprosté vyhlazení člověka člověkem.
   Albert Einstein
  • Winston Churchill
   Je potřeba vytvořit sjednocenou evropu.
  • Volby budou významnou událostí našeho života národního a státního v příštím roce a všichni bychom se měli ze všech sil přičiniti, aby jak jejich příprava, tak jejich provedení byly klidné, snášenlivé a opravdu demokraticky důstojné.
   Edvard Beneš Projev
   Edvard Beneš
  • Klement Gottwald
   Jednota našeho lidu, jednota dělnické třídy, jednota dělníků, rolníků, živnostníků a inteligence to byla, která našemu národu dala dostatek sil, aby v zárodku, během několika málo dnů zmařil úklady a spiknutí reakce.
   Klement Gottwald Proslov v Praze 1948
 • Události roku 1948. Co se stalo v roce 1948.
 • 17. února 1948 - V Československu začal komunistický převrat, který trval do 25. února 1948.
  14. května 1948 - Židovský stát Izrael vyhlásil nezávislost, což bylo bezprostředně následováno první arabsko-izraelskou válkou.
  14. května 1948 - 1949 První arabsko-izraelská válka, První arabsko-izraelská válka (14. květen 1948 – 20. červenec 1949).