rok 1949

Citáty a výročí pro 1949

 • rok 1949 | Citáty | Narození | Zemřelí
  • Klement Gottwald
   V únorových dnech vystoupil náš pracující lid měst i venkova ve svorné jednotě, aby ubránil své revoluční vymoženosti.
  • Náš statečný lid svým historickým únorovým vítězstvím odvalil těžký balvan ze své cesty k lepšímu, socialistickému zítřku.
   Klement Gottwald
  • Klement Gottwald
   Jedním z nejslabších článků plánu bylo stavebnictví, kde až do února 1948 vládli soukromí kapitalisté, kteří plnění plánu sabotovali.
  • Ještě nikdy při vstupu do nového roku jsme nestáli před tak nadějnými výhledy do budoucna jako nyní.
   Klement Gottwald Novoroční projev 1949
   Klement Gottwald
 • Události roku 1949. Co se stalo v roce 1949.
 • 23. května 1949 - Spojením tří západních německých okupačních zón vznikla Spolková republika Německo (SRN).
  1. října 1949 - Vyhlášení Čínské lidové republiky v čele s Mao Ce-tungem.
  7. října 1949 - Vyhlášení Německé demokratické republiky (NDR).