Václav IV.

Životopis Václav IV.

* 26. února 1361
† 16. srpna 1419

Václav IV. byl český a římsko-německý král.
( Wikiquote )

 • Václav IV. se narodil 26.února roku 1361 v Norimberku a zemřel 16.srpna 1419 v Novém hradu u Kunratic. Byl syn Karla IV. a jeho třetí manželky Anny Svídnické. Dále to byl český král (1378-1419) a v letech 1376-1400 byl římským králem. Jeho bratr byl Zikmund Lucemburský.

  Několik měsíců po narození Václava uzavřel Karel IV. dohodu s norimberským purkrabím Fridrichem V. o budoucím sňatku Václava s Fridrichovou dcerou Alžbětou. Tento jejich sňatek měl být uzavřen do deseti let a pokud by jedno z dětí zemřelo, tak by na řadě byli další sourozenci Václava či Alžběty.

  Politika tomu chtěla jinak a tak se měl oženit s jinou Alžbětou. Roku 1365 zemřel zeť a soupeř Karla IV. Rudolf IV. Habsburský. Pro Karla nastala příležitost získat na svoji stranu uherského krále Ludvíka, který býval spojencem Rudolfa. Václav se tedy měl oženit s Alžbětou, která je o sedm let starší neteří uherského krále a dědičkou uherského trůnu.

  Důvody, proč se neoženili, nejsou příliš jasné. Papež Urban V. 9.prosince 1369 zrušil zásnubní sliby obou stran. Jako důvod uvedl nechuť uherského dvora k tomuto sňatku. Alžbětě se mezitím naskytla příležitost uzavřít sňatek s konstantinopolským císařem Filipem III.

  A tak Karel domluvil sňatek Václava s Johannou Bavorskou, který se stal 29.září roku 1370 v Norimberku.

  15.června 1363 byl dvouletý Václav korunován Arnoštem z Pardubic na českého krále. Karel diplomacií a s penězmi zabezpečil synovi římský trůn. Václav byl 10.června 1376 zvolen za římského krále a 6.července 1376 byl v katedrále v Cáchách korunován.

  Václav IV. byl milovník zvířat a nechal udělat v nové královské zahradě rozsáhlý lvinec. Kromě lvů tam byly i jiné šelmy. Třeba jeleni, divoká prasata, zubři.

  Po smrti svého otce byl velmi aktivním panovníkem.

  Václav IV. na začátku podporoval Jana Husa, což se vyvrcholilo roku 1409 Dekretem kutnohorským.