Zikmund Lucemburský

Zikmund Lucemburský

* 14. února 1368
† 09. prosince 1437

Zikmund Lucemburský byl syn Karla IV. a jeho čtvrté manželky Alžběty Pomořanské, braniborský markrabě, uherský král, římský král, slezský vévoda, lužický markrabě, moravský markrabě, český král, lombardský král a římský císař.
( Wikipedia )