František Vymazal se narodil 6. listopadu 1841 a zemřel 6. dubna 1917. Byl českým polyglotem (ovládal mnoho cizích jazyků) a spisovatelem. Narodil se v chudé rodině v Topolanech u Vyškova a pracoval jako opravář v tiskárně. Celý svůj život byl naprosto osamělý. Později ve svém životě ztratil zrak kvůli tvrdé práci v tiskárně a zemřel při dopravní nehodě.

Napsal široce používanou řadu snadno učících učebnic s názvem Snadno a rychle. Ve svých učebnicích vyučoval základy více než 30 jazyků, včetně češtiny, turečtiny, hebrejštiny a litevštiny.

Vymazalova metoda učení byla založena na jednoduchých předpokladech: krátké a jednoduché věty se lépe pamatují než jednotlivá slova a složitá gramatická pravidla. Všechny gramatiky a slovní zásoby jsou vysvětleny v krátkých větách z běžného života. Vymazalovy knihy byly široce používány v předválečném Československu, některé byly přeloženy do německého jazyka. Napsal také cyklus krátkých, většinou satirických (posměšných) aforismů ve stylu Voltaira, protože ho obdivoval. Nazývají se Zrnka.