Gustave Flaubert
Gustave Flaubert
* 12. prosince 1821
† 08. května 1880

Gustave Flaubert [flobér] byl francouzský spisovatel, představitel naturalismu.
( Wikiquote )

 • Citát č.5094 od Gustave Flaubert

 • Umělec se má projevovat tak, aby vyvolal v příštích generacích dojem, že nežil. Čím méně si ho dovedou představit, tím se bude zdát větší.

 • Podobné citáty
  • Diderot
   Je lépe se opotřebovat než zrezivět.
  • Je-li Bůh všemohoucí a věčný v metafyzickém smyslu, pak jak může být nezodpovědný za původ zla?
   Alan Watts Svrchovaná totožnost
   Alan Watts
  • Alan Watts
   Zdá se, že ani věřící ani nevěřící si nejsou vědomi toho, že náboženství má povahu analogie.
   Alan Watts Svrchovaná totožnost
  • Nebe se zdá být nad námi, ale ve skutečnosti žijeme v jeho středu.
   Alan Watts Svrchovaná totožnost
   Alan Watts
  • Alan Watts
   Je přesnější říkat, že intelektuální poznání se spíše realizuje než dosahuje, neboť pojem "realizace" v sobě zahrnuje objevení něčeho, co je již přítomno, nebo co je darováno.
   Alan Watts Svrchovaná totožnost
  • Slova boží se velmi liší od lidských a jediné obsáhne víc, než by rozum náš dovedl tak rychle postihnout.
   Sv. Terezie z Avily Hrad nitra
   Sv. Terezie z Avily
  • Sv. Terezie z Avily
   Ó, Bože, jaká jsou to trápení vnitřní i vnější, kterými člověk trpí dříve než vejde do sedmé komnaty!
   Sv. Terezie z Avily Hrad nitra
  • Kde je pokora, tam je člověku spíše trapno, slyší-li vlastní chválu.
   Sv. Terezie z Avily Hrad nitra
   Sv. Terezie z Avily
  • Alan Watts
   Rozum je schopnost generalizovat z jednotlivostí.
   Alan Watts Svrchovaná totožnost
  • Význam slova intelekt byl degradován stejným způsobem jako význam slova "metafyzika".
   Alan Watts Svrchovaná totožnost
   Alan Watts
  • Alan Watts
   Čínská klasická kniha, známá jako Tao Te King se může číst rovnocenně jako příručka metafyziky, přírodní filosofie, státnictví či vedení osobního života.
   Alan Watts Svrchovaná totožnost
  • Bolí nás někdy celé tělo, je-li však přitom hlava zdráva, nerozbolí se z toho hlava, že bolí tělo.
   Sv. Terezie z Avily Hrad nitra
   Sv. Terezie z Avily
  • Sv. Terezie z Avily
   Ó, slepoto lidská! Kdy jen, kdy bude sňata pozemská ta rouška z našich očí?
   Sv. Terezie z Avily Hrad nitra
  • Často se duši zároveň se slovy naznačí beze slov víc, než slova obsáhnou.
   Sv. Terezie z Avily Hrad nitra
   Sv. Terezie z Avily
  • Alan Watts
   Naděje, že moderní svět, takový jaký jej nyní známe, nalezne vůbec někdy princip jednoty, je vskutku krajně malá.
   Alan Watts Svrchovaná totožnost
  • Existuje snad lidstvo jen proto, aby si sloužilo, a je-li tomu tak, k čemu si má sloužit?
   Alan Watts Svrchovaná totožnost
   Alan Watts
  • Alan Watts
   Moderní protestantismus se stal tak mlhavým, nejistým a zmateným ve věcech nauky, že jeho jediným poutem a také jeho jediným učením je morálka, založena na vnějším napodobování osobního chování Ježíšova.
   Alan Watts Svrchovaná totožnost
  • Bezprostřední nebezpečí čistě technologického pokroku je dostatečně zjevné v podobě atomové bomby a nemusí být dále zdůrazňováno.
   Alan Watts Svrchovaná totožnost
   Alan Watts
  • Alan Watts
   Myšlení je svobodné, aby odhalovalo realitu, aby přišlo na to, co člověk vlastně je.
   Alan Watts Svrchovaná totožnost
  • Svoboda myšlení není sama o sobě cílem, a když se o ni usiluje jen pro ni samotnou, končí naprostým chaosem.
   Alan Watts Svrchovaná totožnost
   Alan Watts