Winston Churchill
Winston Churchill
* 30. listopadu 1874
† 24. ledna 1965

Sir Winston Leonard Spencer-Churchill byl britský politik, premiér Spojeného království v letech 1940-1945 a 1951-1955.
( Wikiquote )

 • Citát č.32548 od Winston Churchill

 • Jsem připravený k odchodu na onen svět; jiná věc je, jestli je onen svět připravený na můj příchod, čeká ho totiž tvrdá zkouška.

 • Podobné citáty
  • Tomáš G. Masaryk
   Kdo v politice neřídí se mravností, ten se jí neřídí také v soukromém životě a naopak.
  • Pokud se nestane to, co chceme, potom se stane to, co je pro nás lepší.
   sv. František Saleský
  • Dr. Alexander Elder
   Knihkupectví jsou zavalena knihami na téma, jak snížit svoji váhu, ale svět je zaplněn tlustými lidmi.
   Dr. Alexander Elder Tradingem k bohatství
  • Moudré je uznat nutnost, když byly zváženy všechny ostatní cesty, ačkoli se může zdál bláznovstvím těm, kdo lpí na falešné naději.
   J.R.R. Tolkien Pán prstenů
   J.R.R. Tolkien
  • William Blake
   Kdybychom očistili dveře vnímání, uzřel by člověk všechno takové, jaké to je – věčné.
  • Chudý se musí chytat každé příležitosti. Však se neříká nadarmo, že v žebrácké kabele je málo požitku!
   Václav Kaplický Kladivo na čarodějnice
   Václav Kaplický
  • Warren Buffett
   Bojte se, když jsou druzí chamtiví, a buďte chamtiví jedině tehdy, když se druzí bojí.
  • Aby ses stal svatým, není třeba mnoho teorie, ale je třeba mnoho praxe.
   sv. František Saleský
  • Radka Denemarková
   Všechno je jenom obchod, i sport.
   Radka Denemarková Hodiny z olova
  • Méně politického stranictví a víc věcnosti, víc respektu k osobním schopnostem, víc zájmu o své vlastní kopyto, to by našemu životu jenom prospělo. Stranickost není politika, jistě ne politika pravá a rozumná.
   Tomáš G. Masaryk
  • Francois Villon
   Dobro se nesmí zapomníti.
  • Ani jeden z nás není šťastný, ale ani nechce odejít a tak se vzájemně ničíme a říkáme tomu láska.
   Rupi Kaur Mléko a med
   Rupi Kaur
  • J.R.R. Tolkien
   Začít je pro každého příliš velké slovo a že každý hrdina hraje ve velkých činech jen malou úlohu.
   J.R.R. Tolkien Pán prstenů
  • Svět je plný chytráků, co ničemu nerozumějí a myslí si, že spolkli všechnu moudrost.
   Richard Feynman To nemyslíte vážně, pane Feynmane
   Richard Feynman
  • Adam Grant
   Originalita není nějakým pevným charakterovým znakem. Je to otázka volby.
   Adam Grant Originály, jak nonkonformisté hýbou světem
  • Bůh od nás žádá toto: dobrou vůli, připravenost, dobře využít každou situaci a umět se pro Něho obětovat!
   sv. František Saleský
  • Atticus
   Takový je svět: příliš mnoho dívek přemítá, jestli jsou hezké, a příliš mnoho kluků se jim to ostýchá říct.
   Atticus Láskou ji nespoutáš
  • Když kouše zima lezavá, i kámen mrazem pukává, černá je tůň a holý strom, zlé putovat je v čase tom.
   J.R.R. Tolkien Pán prstenů
   J.R.R. Tolkien
  • Arthur Schopenhauer
   Slova jsou jako listy stromu; kde je jich nejvíce, tam bývá málo plodů ducha.
  • Nemoc je měřítkem, podle kterého se můžeme nejpravdivěji dovědět, kde tkví síla každého z nás – máme- li jí mnoho nebo málo, či dokonce žádnou. Mé utrpení a malé těžkosti ať jsou mým tajemstvím.
   sv. Vincenc z Pauly