Oldřich Eliáš
Oldřich Eliáš
* 24. září 1895
† 08. listopadu 1941

Oldřich Eliáš byl významký český hermetik a egyptolog.
( )

 • Citát č.31591 od Oldřich Eliáš

 • Alchymie v užším slova smyslu jest po astrologii ze všech odvětví hermetické vědy nejblíže vědám obecným, uplatňujícím se v dílně fysické Přírody.

 • Podobné citáty
  • sv. Jan Bosco
   Jediný způsob, jak vychovat chudou mládež, je vychovat ji ve zbožnosti, a tak pokřesťanštit společnost.
  • Ekonomie, jak ji známe dnes, je kulturním fenoménem, téměř by se chtělo říci výtvorem naší civilizace.
   Tomáš Sedláček Ekonomie dobra a zla
   Tomáš Sedláček
  • Pat Rodegast
   Ti z nás, kteří již nemusí být lidmi existují dále v říši vědomí, ve které je naším úkolem vést a učit.
   Pat Rodegast Emanuelova kniha
  • Studie ukazují, že když pomůže kolemjdoucí, naděje na přežití člověka se zástavou srdce se exponenciálně zvyšují.
   Sanjay Gupta Cheating Death
   Sanjay Gupta
  • Radka Denemarková
   Ptáci přilétají a odlétají, nepotřebují pas a svolení úřadů a nepotřebují se v každé zemi učit novou řeč.
   Radka Denemarková Hodiny z olova
  • Zabíjet podle rozsudku je mnohem strašnější než úkladn vražda.
   Fjodor Michajlovič Dostojevskij
  • Chalíl Džibrán
   Co smrt vezme, nikdo nenahradí; co nebesa požehnala, nikdo neztrestá; co láska spojila, nikdo nerozdělí; co je vůle věčnosti, člověk nezmění.
   Chalíl Džibrán Slzy a úsměv
  • Ve staré Evropě kdysi existovaly různé kmeny a národy, které měly vlastní bohy a vlastní systémy esoterních nauk.
   Jakub Achrer Wicca
   Jakub Achrer
  • C. J. Tudorová
   Pravda je taková, že všichni máme svou cenu, máme struny, na které může někdo zahrát, abychom udělali něco, co není tak docela poctivé.
   C. J. Tudorová Kříďák
  • Předtím než se ekonomie emancipovala, žila šťastně jako podmnožina filosofie, konkrétněji mravní filosofie.
   Tomáš Sedláček Ekonomie dobra a zla
   Tomáš Sedláček
  • Pat Rodegast
   Temnota je produktem naší mysli.
   Pat Rodegast Emanuelova kniha
  • Paříž je směsicí nádhery a nedbalosti, všech odstínů elegance s výjimkou čistoty.
   Benjamin Franklin
  • Che Guevara
   Každý náš čin je bojovým pokřikem proti imperialismu, a zároveň bojová hymna za spojení lidí proti největšímu nepříteli lidstva: Spojeným státům americkým.
  • Pýcha paralyzuje lásku. Pros denně Pána o ctnost pokory pro sebe i pro jiné. Vždyť pýcha s věkem narůstá, jestliže není cíleně umenšována.
   Sv. Josemaría Escrivá
  • Miloslav Stingl
   Až dodnes “infanticidie” - zabíjení nemluvňat - tajně dožívá na Martlocku v Jižní Mikronésii.
   Miloslav Stingl Neznámou Mikronésií
  • Věty jsou obnažené kosti.
   Radka Denemarková Hodiny z olova
   Radka Denemarková
  • John Medina
   Občas si člověk přeje, aby měl na očích stěrače.
   John Medina Nestárnoucí mozek
  • Každý se může dostat do těžké situace.
   Viktorie Hanišová Rekonstrukce
   Viktorie Hanišová
  • sv. Jan Bosco
   Z modliteb, které se modlíme za duše v očistci, je dvojí užitek: první – zkracujeme těm ubožákům očistcové muky, druhý – získáváme velkou zásluhu, kterou nám Pán odplatí, když my půjdeme k Němu.
  • To, že Boží svoboda se nemůže postavit proti našim modlitbám, je nejzvláštnější skutečnost našeho života.
   sv. Edith Stein