Jan Werich
Jan Werich
* 06. února 1905
† 31. října 1980

Jan Werich byl český filmový a divadelní herec, dramatik a filmový scenárista, v autorské dvojici s Jiřím Voskovcem významný představitel meziválečné divadelní avantgardy a posléze i poválečné české divadelní kultury, spisovatel.
( Wikipedia )

 • Citát č.3141 od Jan Werich

 • Bejt chytrej, to je jedinej majetek, který vám nikdo nemůže vzít.

 • Podobné citáty
  • Ióannés Chrýsostomos
   Pokora je matkou moudrosti.
  • Kdo se vyzná v druhých, je moudrý; kdo se vyzná sám v sobě, je osvícený.
   Lao-c´
  • Lao-c´
   Kdo se vyzná v druhých, je moudrý; kdo se vyzná sám v sobě, je osvícený.
  • Znalost přichází, ale moudrost přetrvává.
   Alfred Tennyson
  • C. J. Tudorová
   Stárnutí s sebou často nepřináší moudrost, nýbrž nesnášenlivost.
   C. J. Tudorová Kříďák
  • Moudrost je bezbranná. V tom je síla moudrosti.
   Radka Denemarková Hodiny z olova
   Radka Denemarková
  • Calvin Coolidge
   Znalosti přicházejí, ale moudrost přetrvává.
  • Znalosti přicházejí, ale moudrost přetrvává.
   Calvin Coolidge
  • Henry Ferdynand Kaden
   Moudrost života nechrání před utrpením, ale zušlechťuje ji.
  • Moudrost je odpočinek ve světle.
   Joseph Joubert
  • Sławian Trocki
   Moudrost se dělí a hloupost se rozmnožuje.
  • Moudrost spočívá v tom, že držíme na uzdě pouhé dojmy.
   Thomas Hardy Daleko od hlučícího davu
   Thomas Hardy
  • Elias Canetti
   Moudrost člověka závisí na rovnováze mezi znalostí a nevědomostí. Znalost by neměla zhoršovat nevědomost.
  • Moudrost je síla slabých.
   Joseph Joubert
  • Charles Dickens
   Je tu moudrost hlavy a moudrost srdce.
  • Moudrost dítěte je důvěra...
   Jan Twardowski
  • Konfucius
   Existují tři způsoby, jak získat moudrost.
  • Moudrost přichází sama prostřednictvím utrpení.
   Aischylos
  • Vladislav Vančura
   Moudrost kráčívá s věkem.
   Vladislav Vančura Rozmarné léto
  • Dobytí strachu je počátkem moudrosti.
   Bertrand Russell