Václav Havel
Václav Havel
* 05. října 1936
† 18. prosince 2011

Václav Havel byl český dramatik, politik a první prezident ČR (ČSFR) po převratu v roce 1989.
( Wikipedia )

 • Citát č.24175 od Václav Havel

 • Nejhorší je, že žijeme ve zkaženém mravním prostředí. Morálně jsme onemocněli, protože jsme si zvykli něco jiného říkat a něco jiného si myslet.

 • Podobné citáty
  • Thomas Carlyle
   Dovoluji si tvrdit, že žádný filozofický systém dosud vyslovený na Zemi není zatížen takovou vahou apriorní nepravděpodobnosti.“ V roce 1872 nebylo Darwinovi uděleno členství v zoologické sekci Institut Francais. Jeden z jeho členů prohlásil, že „věda obsažená v těch jeho knihách, které ho proslavily…není vědou, nýbrž hromadou tvrzení…často zřejmě mylných.
  • Není pochybností, že kdyby molekulární důkazy byly k dispozici o jedno století dříve, idea organické evoluce by nikdy nemohla být přijata.
   Dr. Michael Denton
  • Radka Denemarková
   Nejhorší sorta moralistů jsou ti, kteří chtějí dobro a ctnost na světě nastolit pomocí teroru.
   Radka Denemarková Hodiny z olova
  • Čím vášnivější a upřímnější je láska, tím musí být zastřenější tajemnější.
   Honoré de Balzac Otec Goriot
   Honoré de Balzac
  • Franklin D. Roosevelt
   Trocha smělosti má větší cenu než tuna opatrnosti.
  • Probuzený hříšník nemůže jinak, než mluvit o tom čeho je plný, tedy o své touze, ale i úzkosti.
   Alois Adlof
  • sv. Jan Bosco
   Drahé děti, pamatujte, že základní věcí, jakou si napomáhá satan, když nás chce svádět ke zlu, je: Ach! Ale to je přece drobnost, která nemá žádný význam...
  • Nemohu splynout s chátrou, i kdyby si to má skromnost přála.
   Jorge Luis Borges Zrcadlo a maska
   Jorge Luis Borges
  • Winston Churchill
   Podepsal jsem se na spotřebě alkoholu víc, než se spotřeba alkoholu podepsala na mně.
  • Věci a bytosti mají kmen a větve, události a jevy mají konec a počátek. Pochopíme-li, co předchází a co následuje, přiblížili jsme se Cestě.
   Václav Havel
  • F. A. Hayek
   Příčinou hospodářského cyklu je chybná peněžní a yúvěrová politika.
  • U žen projevuje převeliká opatrnost, aby nezahořely láskou k muži, jenž je rodem výš, zatímco naopak muži usilují o lásku žen, jež jsou urozenější než oni.
   Giovanni Boccaccio Dekameron
   Giovanni Boccaccio
  • Douglas Adams
   Stres a nervové napětí jsou dnes vážným sociálním problémem ve všech částech Galaxie.
   Douglas Adams Stopařův průvodce po Galaxii
  • Existují otázky, na které by raději nikdo neměl znát odpověď.
   Dmitrij Gluchovskij Metro 2033
   Dmitrij Gluchovskij
  • Chalíl Džibrán
   Krása není potřebou, ale vzrušením a extází.
  • Láska je matkou a okrasou všech ctností.
   Albert Veliký Ráj duše
   Albert Veliký
  • John C. Maxwell
   Nejdůležitější kvalitou dobře zakořeněného člověka je pokora.
   John C. Maxwell Dobrý lídr pokládá skvělé otázky
  • Vždycky jsou věci, o kterých páry mlčí.
   Simon Mawer Skleněný pokoj
   Simon Mawer
  • Radka Denemarková
   Komunismus je otroctví bez pánů.
   Radka Denemarková Hodiny z olova
  • Otcové musí vždy za své štěstí platit. Stále dávat, to z otce dělá skutečného otce.
   Honoré de Balzac Otec Goriot
   Honoré de Balzac