Reinhard K. Sprenger
Reinhard K. Sprenger
* 11. června 1953

Reinhard K. Sprenger je německý autor literatury pro management.
( Wikipedia [DE] )

 • Citát č.23591 od Reinhard K. Sprenger

 • Osudnou chybou vedení není skutečnost, že je příliš vzdálen od lidu, který řídí, nýbrž že se od něho nevzdálil dostatečně daleko.

 • Podobné citáty
  • William Blake
   Všechno, co žije, nežije osamoceno, nežije samo pro sebe.
  • Je nutno cvičit se v lásce k bližnímu, a to velkou vnější přívětivostí vůči němu.
   sv. František Saleský
  • Rupi Kaur
   Rozpláču se už, když slyším tvůj hlas.
   Rupi Kaur Mléko a med
  • Lyže si člověk musí nosit sám, dokud z něj není takový borec, že mu je někdo nosí.
   Paolo Giordano Osamělost prvočísel
   Paolo Giordano
  • Francois Villon
   Já dobře vím, že hříšný jsem, však Tvůrce, jenž mne z prachu zdvih, nechce mne přec mít umrlcem; chce, abych kál se z hříchů svých.
  • Demokracie uznává kvalifikaci a autoritu, jenže autorita v demokracii neznamená politickou a stavovskou vyvýšenost a výsady, nýbrž politickou a administrativní způsobilost, odbornou kvalitu.
   Tomáš G. Masaryk
  • sv. Vincenc z Pauly
   Nejprve upři svůj zrak na vlastní ubohost, potom pohlédni k Božímu milosrdenství a zabývej se více Jeho dokonalostí než svou nedokonalostí.
  • Něco půjčit je totéž jako to zahodit.
   Radka Denemarková Hodiny z olova
   Radka Denemarková
  • Charles Wheelan
   Obor behaviorální ekonomie se vyvinul jako sloučení ekonomie s psychologii.
   Charles Wheelan Odhalená ekonomie
  • To, že ve svém oboru sbíráme zkušenosti, zároveň znamená, že se stáváme oběťmi obecných prototypů.
   Adam Grant Originály, jak nonkonformisté hýbou světem
   Adam Grant
  • Edward Snowden
   Souhlas společnosti není souhlasem pokud není společnost informovaná.
  • Kdo říká sbohem, jakmile cesta ztemní, je nevěrný.
   J.R.R. Tolkien Pán prstenů
   J.R.R. Tolkien
  • sv. Jan Bosco
   Ochotně snášej chyby druhých, když chceš, aby ostatní snášeli chyby tvoje.
  • Většina lidí si pamatuje den, kdy se rozhodli, že kouřit přestanou.
   Radka Denemarková Hodiny z olova
   Radka Denemarková
  • sv. František Saleský
   Život svatý není ničím jiným než uváděním do života evangelia.
  • Komikové často říkají, že největší pocta pro ně je, když se jim povede rozesmát jiné komiky; kouzelníci jsou spokojeni, když oklamou publikum, ale žijí pro to, aby přelstili svoje spolubratry.
   Adam Grant Originály, jak nonkonformisté hýbou světem
   Adam Grant
  • Joanne Rowlingová
   Slyšet hlasy, které nikdo jiný neslyší, to není dobré znamení, dokonce ani v kouzelnickém světě ne.
   Joanne Rowlingová Harry Potter a Tajemná komnata
  • Pravá demokracie nebude jen politická, nýbrž také hospodářská a sociální.
   Tomáš G. Masaryk
  • sv. Vincenc z Pauly
   Jedině pokora je schopná přinést pokoj do duše.
  • Lidé přijdou a odejdou, ale ti druzí zůstanou navždy.
   Rupi Kaur Mléko a med
   Rupi Kaur