Marcus Tullius Cicero
Marcus Tullius Cicero
* 3. ledna 106 př. n.
† 7. prosince 43 př.

Marcus Tullius Cicero byl římský řečník, republikánský politik, filosof a spisovatel.
( Wikiquote )

 • Citát č.18197 od Marcus Tullius Cicero

 • Podněty, povzbuzující nás k učení a poznání, jsou ve věcech samých, kterým se učíme a které poznáváme.

 • Podobné citáty
  • Agota Kristofová
   Nemám ráda, když se věci rozebírají, když se mluví dlouze o tom, co si myslíme, o čem sníme. Proto jsem se rozhodla vyjadřovat se ve svých knihách velice prostě.
  • Nesnáším šíření drbů, ale co jiného s nimi dělat?
   Amanda Lear
  • Jacques Prévert
   Kdyby mluviti bylo stříbro a mlčeti zlato, pak výkřik srdce by byl pestrobarevným diamantem.
  • Je všeobecně známo, že druhové znaky jsou proměnlivější než rodové.
   Charles Darwin O původu druhů
   Charles Darwin
  • Charles Darwin
   Je všeobecně známo, že druhové znaky jsou proměnlivější než rodové.
   Charles Darwin O původu druhů
  • A nepřibližujte se k cizoložství, neboť to ohavnost je i špatná cesta.
   Mohamed Korán
   Mohamed
  • Robin S. Sharma
   Jakmile je student připraven, učitel se objeví.
   Robin S. Sharma Mnich, který prodal své ferrari
  • Láskyplná budoucnost je pouhá iluze.
   Ian McEwan Skořápka
   Ian McEwan
  • Aldous Huxley
   Svátky musí být slavnostní a vzácné. Jinak přestanou být svátky.
  • Malý cíl je zločin.
   Abdul Kalám
  • Mircea Eliade
   Neexistuje mytický motiv či zasvěcující scénář, jež by se určitým způsobem neobjevovaly ve snech nebo v představivosti.
   Mircea Eliade Mýty, sny a mystéria
  • Pokud jednou ztratíte důvěru vašich spoluobčanů, nikdy nemůžete získat jejich respekt a úctu.
   Abraham Lincoln
  • Henry David Thoreau
   Valná část lidí žije v tichém zoufalství. To, čemu se říká odevzdanost, je zatvrzelé zoufalství. Ze zoufalého města odcházíte na zoufalý venkov, jen abyste se potěšili nádherou norků a ondater. Navyklé, leč neuvědomované zoufalství prostupuje skrytě i tak zvané hry a kratochvíle. Žádné zábavné rozptýlení v nich nenacházíte - to se totiž dostavuje až po práci. Je však charakteristickým rysem moudrosti uvarovat se zoufalého počínání.
  • Pravda není ani ve vědě, ani ve filozofii, je jen v každém člověku samotném.
   Emanuel Rádl
  • Audre Lorde
   Umění není žití života. Je to použití života.
  • Nikdo nemůže předpovědět, do jaké výšky můžeš vzlétnout, dokud jsi nerozepjal svá křídla.
   Reinhard K. Sprenger
  • Audrey Hepburn
   Když zestárnete, zjistíte, že máte dvě ruce, jednu pro sebe a druhou pro pomoc ostatním.
  • Všechny indické filosofie, asketické a meditační techniky včetně mystiky usilují o stejný cíl: uzdravit člověka od utrpení této existence v čase.
   Mircea Eliade Mýty, sny a mystéria
   Mircea Eliade
  • Robin S. Sharma
   Všichni bychom měli poznat stav dokonalosti, který je vlastně naším přirozeným stavem.
   Robin S. Sharma Mnich, který prodal své ferrari
  • Kdo chce, ten může.
   Jaroslav Vrchlický Noc na Karlštejně
   Jaroslav Vrchlický