Tomáš Garrigue Masaryk

Tomáš Garrigue Masaryk citáty

* 07. března 1850 - † 14. září 1937

Masaryk, Tomáš Garrigue

Tomáš Garrigue Masaryk byl státník, politik, filozof a pedagog. Byl poslancem rakouské říšské rady a univerzitním profesorem. V roce 1918 se stal prvním prezidentem Československa.


U nás je netoliko řečník, ale každý mluvník politikem.
Tož demokracii bychom už měli, teď ještě nějaké ty demokraty.
Bez osobní odvahy a odpovědnosti nelze dělat politiku opravdovou demokratickou a lidovou.
Demokracie je úsilí proti nadpráví, proti násilnosti.
Nedovedeme-li milovat nepřítele, buďme k němu aspoň spravedliví.
Demokracie není panováním, nýbrž prací k zabezpečení spravedlnosti. A spravedlnost je matematika humanity.
Demokracii dělají demokrati a lepší demokracii lepší demokrati. Pravda je ve všem, i v politice, nejpraktičtější.
Existence duší je pravým základem demokracie: věčné věčnému nemůže být lhostejné, nesmrtný je nesmrtnému roven.
Demokracie znamená, že každý občan může říct po vzoru francouzského monarchy: "Stát jsem já." Nebo skromněji: "I já jsem stát."
Válka je zlo, a velké zlo; život nečestný je horší.
Vy jeden, každý musíme snést mínění druhého. Demokracie znamená diskusi.
Ježíš podával náboženství čisté, nerozhárané, klidné, jasné, nemlhavé.
Lidé chtějí žít a nedovedou se odtrhnout od smrti.
Kritika není negace.
Filozofie je pokus o jednotný názor na svět a život, přírodu a ducha.
Láska pravá spočívá na naději.
Láska je klecí, v které umírá se za štěstí.
Láska ukazuje člověku cíl jeho života. Rozum ukazuje prostředky, jak jej uskutečnit.
Život se nedá slovy dostatečně vyložit, jen žít.
Veliká láska, láska bez výhrad, láska celého člověka k celému člověku, nemůže pominout léty ani smrtí.