Tomáš Garrigue Masaryk

Tomáš Garrigue Masaryk

* 07. března 1850
† 14. září 1937

Tomáš Garrigue Masaryk byl státník, politik, filozof a pedagog. Byl poslancem rakouské říšské rady a univerzitním profesorem. V roce 1918 se stal prvním prezidentem Československa.
( Wikiquote )

 • Citáty
  • Tomáš Garrigue Masaryk
   Hledají-li v nich někteří moderní Evropané náboženství vyšší než Ježíšovo, je to, myslím, z kulturní únavy; potřebují něco exotického, co by podráždilo umdlenou náboženskou fantasii. I na tom vidět moderní náboženskou krisi. Mám pochopení pro orientální moudrost resignace, ale moudrost lásky účinné je mnohem vyšší.
   Tomáš Garrigue Masaryk #23446
  • Tomáš Garrigue Masaryk
   Zbožnost korunuje a posvěcuje lásku. Náboženství bez lidskosti nemůže být správné; lidskost bez zbožnosti nemůže být úplná.
   Tomáš Garrigue Masaryk #23381 odpověď na Čapkovu otázku: „A co jiní náboženští géniové, řekněme Buddha, Lao-Tse?“
  • Tomáš Garrigue Masaryk
   Není naším úkolem vyšetřovat, co je náboženství a jak v člověku vzniká; stačí nám, víme-li, že je a dodává člověku, jako neviditelná vůně květině, jeho vlastné hodnoty: odstraň vůni, a květina bude tvé oko těšit, ale nebude se ti již zdát tak něžnou; odejmi člověku cit náboženský a učiníš z něho bytost, již budeš moci ctít a snad se jí i obdivovat, ale z celého srdce s ní už nebudeš moci být spojen.
   Tomáš Garrigue Masaryk #23329 Sebevražda hromadným jevem společenským moderní osvěty
  • Tomáš Garrigue Masaryk
   Já nestojím proti náboženství, nýbrž proti náboženství zvrhlému, které potřebuje politiky, aby jej hájili.
   Tomáš Garrigue Masaryk #23273
  • Tomáš Garrigue Masaryk
   Komunism je možný, ale jen mezi bratry, v rodině nebo v náboženské a v přátelské obci; může být udržen jen opravdovou láskou. Nepřijímám třídního boje.
   Tomáš Garrigue Masaryk #23191
  • Tomáš Garrigue Masaryk
   Člověk od přírody je jistě egoistou.
   Tomáš Garrigue Masaryk #23150
  • Tomáš Garrigue Masaryk
   Dobrého je v řádu světa víc; ale to zlé člověk cítí silněji.
   Tomáš Garrigue Masaryk #23119
  • Tomáš Garrigue Masaryk
   Opravdová láska k národu je věc velmi krásná; u slušného a čestného člověka se rozumí sama sebou; proto se o ní mnoho nemluví, tak jako slušný muž nevytrubuje do světa svou lásku k ženě a rodině.
   Tomáš Garrigue Masaryk #23085
  • Tomáš Garrigue Masaryk
   Ježíš, ne Cézar. To je první přikázání lásky k bližnímu.
   Tomáš Garrigue Masaryk #23054
  • Tomáš Garrigue Masaryk
   Jsou lidé, kteří nechtějí sebe znát; sebepoznání prý je těžké.
   Tomáš Garrigue Masaryk #23024
  • Tomáš Garrigue Masaryk
   Bez zájmu [občanů] o stát republika se stává de facto státem aristokratickým, byrokratickým, státem menšiny - forma sama nerozhoduje o podstatě státu.
   Tomáš Garrigue Masaryk #22978
  • Tomáš Garrigue Masaryk
   Škodit a překážet dovede i nejhloupější člověk. (o českých komunistech bránících zakládání legií v Rusku)
   Tomáš Garrigue Masaryk #22939
  • Tomáš Garrigue Masaryk
   Vůdcem dobrým bude ten, kdo dovede sloužit a kdo cítí, že sám je veden a veden být chce.
   Tomáš Garrigue Masaryk #22905
  • Tomáš Garrigue Masaryk
   V metafysice lidé hledají bůhvíjaké hluboké a tajuplné vědomosti, a zatím právě metafysika, aspoň jak byla pěstována posud, je na obsah chudá, chudičká; je to jen malý konkurenční podnik, který si zařídila filosofie proti theologii.
   Tomáš Garrigue Masaryk #22873
  • Tomáš Garrigue Masaryk
   Vlastenectví je láska k vlastnímu národu, nikoli nenávist k jiným.
   Tomáš Garrigue Masaryk #22831
  • Tomáš Garrigue Masaryk
   Náboženství – jmenovitě myslím na náboženství monotheistická – dodává člověku vírou v Boha a v nesmrtelnost ve všech okolnostech života útěchy, ve všech protivenstvích naděje a posiluje jeho lásku k lidstvu; proto je nábožný člověk za všech okolností života veselý, jeho víra, jeho přesvědčení a jeho jistota poutá ho nejenom k nebi, nýbrž zároveň k zemi, k životu.
   Tomáš Garrigue Masaryk #22795 Sebevražda hromadným jevem společenským moderní osvěty
  • Tomáš Garrigue Masaryk
   Pravá láska chrání, přináší oběti - a hlavně pracuje. Musíme milovat svůj národ pozitivně, ale nemusíme proto nenávidět národy jiné. Pravá láska se nedokazuje nenávistí, ale jen láskou.
   Tomáš Garrigue Masaryk #22733
  • Tomáš Garrigue Masaryk
   Mnoho věřících neví, co je náboženství, mnoho nevěřících nemá tušení, co vlastně popírají; ale nejmíň a nejpovrchnějí chápou náboženství lidé indiferentní, lhostejní. Přivést je k tomu, aby o náboženství aspoň mysleli – to by, pane, bylo veliké misionářství, a potřebnější, než jít kázat Negrům; ti věří po svém, ale věří.
   Tomáš Garrigue Masaryk #22694
  • Tomáš Garrigue Masaryk
   U nás je netoliko řečník, ale každý mluvník politikem.
   Tomáš Garrigue Masaryk #12162
  • Tomáš Garrigue Masaryk
   Tož demokracii bychom už měli, teď ještě nějaké ty demokraty.
   Tomáš Garrigue Masaryk #5861
  « 1 2 3 4 »