Simónidés z Keu

Simónidés z Keu

* 556 př. n. l.
† 467 př. n. l.

Simónidés z Keu byl starověký řecký básník.
( Wikipedie )

  • Citáty
  • Ty, kdo procházíš kolem, jdi a řekni Sparťanům, že poslušni jejich vůli zde ležíme.
    Poutníče, zvěstuj Lakedaimonským, že my tuhle mrtvi ležíme, jakož zákony kázaly nám.
    Patří-li k odvaze hrdinně zemřít, štěstěna nám to nyní všem dovoluje. Snažili jsme se nasadit Helladě korunu svobody, nyní zde ve věčné cti ležíme.