Simónidés z Keu

Životopis Simónidés z Keu

* 556 př. n. l.
† 467 př. n. l.

Simónidés z Keu byl starověký řecký básník.
( Wikipedie )

 • Simónidés z Keu (asi 556 př. n. l. – 468 př. n. l.) byl slavný řecký básník a jeden z nejvýznamnějších představitelů lyrické poezie. Narodil se na ostrově Keos, který se nachází v Egejském moři. Jeho otec byl jménem Leoprepes. Simónidés byl především známý svými epinikiony (vítězné ódy), které skládal na počest vítězů v atletických a jezdeckých soutěžích, zejména na Olympijských hrách.

  Raná kariéra

  Ve svých raných letech se Simónidés přestěhoval do Athén, kde se zapojil do kulturního života a začal se věnovat poezii. Jeho první úspěchy přišly, když začal skládat epinikiony pro vítěze sportovních soutěží. Jeho básně byly ceněny pro jejich komplexnost a emotivní hloubku.

  Patroni a politické angažmá

  Během svého života měl Simónidés několik mocných patronů, kteří mu poskytovali podporu a ochranu. Mezi nimi byli Hierón I. Syrakuský, tyranský vládce Syrakus, a Pausaniás, spartský generál. Simónidés také udržoval vztahy s Periklem, významným athénským politikem. Díky těmto vztahům mohl Simónidés navštěvovat politické události a skládat básně na počest svých patronů.

  Umělecký vývoj a dílo

  Simónidés byl jedním z průkopníků nového stylu lyrické poezie, která se vyznačovala osobním a emotivním obsahem. Jeho básně.

  Pozdní kariéra a odkaz

  Simónidés pokračoval ve své tvorbě až do pozdního věku. Jeho pozdější díla zahrnují elegie, které se zabývaly válečnými událostmi a oslavami vojenských hrdinů. K nejznámějším patří jeho báseň na počest padlých u Thermopyl, která se stala jedním z nejznámějších děl starověké řecké poezie. Její slavný verš "Ó cizinec, pověz Lakedaimoniům, že zde ležíme, jak nám přikázali" se stal symbolem statečnosti a sebeobětování.

  Simónidés z Keu zemřel kolem roku 468 př. n. l. Jeho dílo mělo trvalý vliv na řeckou poezii a umění, a jeho básně byly často citovány pozdějšími autory. Kromě toho je považován za jednoho z prvních mistrů mnemotechniky, techniky paměti, kterou vyvinul při memorování svých vlastních básní.

  Ocenění a uznání

  Během svého života získal Simónidés mnoho ocenění a uznání. Jeho básně byly oslavovány pro jejich emotivní sílu a jazykovou nádheru. Byl také považován za mistra metafory a jednoho z nejlepších řeckých básníků své doby. Jeho dílo inspirovalo mnoho pozdějších básníků a jeho odkaz přetrval tisíciletí.