Romain Rolland

Romain Rolland

* 29. ledna 1866
† 30. prosince 1944

Romain Rolland [rolan] byl francouzský prozaik, dramatik, esejista, hudební historik a literární kritik, nositel Nobelovy ceny za literaturu z roku 1915.
( Wikipedia )

Citáty z knih

 • Citáty - Životopis
 • Je potřeba zastavit na noční odpočinek, aby se regenerovaly síly. Zastavíš-li ale život - umřeš!
  Nikdy není láska silnější, než když cítí, že se pouští do něčeho, co jí přinese utrpení.
  Byl jediným hrdinou Evropy v naší době.
  (O norském průzkumníku F. Nansenovi)
  Jedna z věcí, na nichž se lidé všech dob shodují, je platonická láska k pravdě a reálný strach, který k ní mají.
  Jedinou láskou, která přetrvává, je láska, jež se smířila se vším. S každým zklamáním, s každým nezdarem, s každou ztrátou, která se smířila i se smutnou skutečností, že nakonec žádná touha není tak velká, jako touha nebýt sám.
  Trpí-li se ve dvou a nemohou-li si ti dva navzájem pomoci, jitří se jejich bolest až osudně: vždycky to končí tím, že jeden druhému přičítá za vinu, že trpí.
  Vešla mu do srdce dveřmi jeho očí, vešla tam celičká a dveře se za ní zavřely.
  Lekce, které se srdce nenaučí na vlastní útraty, není dobře naučeno. Sotva nejsou z téže látky jako zkušenost.
  Nemoc deptá tělo, ale osvobozuje duši, a také ji očišťuje. V nocích a dnech nucené nečinnosti napadají člověka myšlenky, které jako by se jinak bály příliš ostrého světla... Kdo nikdy nestonal, nezná dobře své nitro.
  Milovat někoho znamená pochopit i to, že vás nemiluje.
  Nespravedlnost se nedá vyčíslit, spravuješ jednu a děláš druhou.
  Nemoc deptá sice tělo, ale osvobozuje duši a také ji očišťuje; v nocích a dnech nucené nečinnosti napadají člověka myšlenky, které jako by se jinak bály příliš ostrého světla... Kdo nikdy nestonal, nezná dobře své nitro.
  Svět hledá lidi, kteří něco umějí udělat, a ne ty, kteří umějí vysvětlit, proč to neudělali.
  Veliké duše jsou jako vysokohorské vrcholy. Pere do nich vítr, halí je mračna, ale člověku se na nich dýchá lépe a mocněji než kde jinde. Jejich ovzduší má v sobě čistotu, která smývá ze srdce nános špíny, a když se mračna rozptýlí, obsáhneš odtud pohledem celé lidské pokolení.
  Musíte mít důvěru k ženě kterou milujete. Nesmíte,když se s ní oženíte, urážet ji domněnkou, že nebyla vaší cti stejně dbalá jako vy sám. Myslíte, že žena by se snížila k pochybnému chování pokořujícím vás? Vše, co by bylo pokořením pro vás bylo by pokořením i pro ni. A čím se bude cítit svobodnější, tím víc se bude cítit povinna bdít nad svou částí vás, kterou jí svěříte.
  Utíkám před lidmi, ale rád cestuji, abych je viděl.
  Na světě není nic krásnějšího nad čestného člověka.
  Chvíle vyměřená životu je krátká.
  Nebývá mračných období, jsou jen zamračení lidé.
  Hlas, právě tak jako srdce sbližuje. Lidé se nacházejí.
  1 2 3 4 »